weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Sedlci

Na návsi obce Sedlec u kaple Anděla Strážce stojí pomník obětem Velké války.

Wiki u popisu kaple uvádí:

V roce 1928 byl v Sedlci vedle kaple Anděla Strážce postaven pomník padlým v první světové válce. Je signován I. Saic Budyně. Nese desku se 16 jmény a nápisem: Vlast volná je, to slyšte všichni v dáli, kteří jste pro ni umírali.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
VLAST VOLNÁ JE.
TO SLYŠTE VŠICHNI V DÁLI,
KTEŘÍ JSTE PRO NI
UMÍRALI.

1914 1918.

BLAHOUT ALOIS 40 R.
HOFMAN FRANT. 36 “
HOFMAN JOS. 22 “
JIRÁSEK ANT. 28 “
KARLÍK VÁC. 22 “
KUČERA JAN 19 “
KUŽELA FRANT. 38 “
MÜLLER JOS. 22 R.
PÍCHA JOS. 51 “
PULCHART FR. 34 “
SVOBODA VÁC. 20 “
VERNER JOS. 28 “
VRBA ANT. 22 “
VYKROČIL JOS. 38 “
ZŮNA VÁC. 19 “

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4208-00592:

Pomník padlým v I. světové válce z r. 1928 od J. Saice z Budyně. Žulová deska několikastupňová se jmény 16 padlých s nápisem: „Vlast volná je, to slyšte všichni v dáli, kteří jste pro ni umírali“. Je zdobena plochým rytým reliéfem se soustavou státních znaků. Spočívá v udržované zahrádce ohrazené kovovým plotem. Pomník byl restaurován místní občankou kamenicí p. Ivanou Šulcovou, Sedlec čp.9 v roce 1999 formou sponzorského daru.

Každý rok je na úpravu uvolněna částka 1 000,- Kč z rozpočtu obce, tato částka byla uvolněna i v roce 2007 – byl zrestaurován výše uvedený nápis.

Pomník v publikaci Tatíčku, vrať se k nám – díl 3, pomníky velké války na Litoměřicku figuruje v soupisu, podrobnější popis chybí, zmínka o něm je pouze v souvislosti s autorem: „Kamenosochařská rodinná firma Saiců působící v Budyni nad Ohří a jejím okolí zhotovila například pomníky v Břežanech nad Ohří (1921), Sedlci (1928) a Klapý (1932). Jaroslav Saic mladší, absolvent hořické kamenosochařské školy, provedl dle návrhu sochaře Julia Pelikána v roce 1929 také budyňský pomník včetně sochy prezidenta Masaryka.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. a 2. světové války ve SlatiněPomník obětem 1. světové války ve Vrbce >>
Tagy