weby pro nejsevernější čechy

Kenotaf Bedřicha Winternitze a památník Obětí nacistické persekuce na hřbitově v Hrádku nad Nisou

Na hřbitově v Hrádku nad Nisou u jeho jižní stěny je hrobové místo rodiny Winternitzových, jehož součástí je kenotaf Dr. Bedřicha Winternitze a památník Obětí nacistické persekuce.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
DR. BEDŘICH WINTERNITZ
NAR. 1878 PADL 8.9.1914
U GRODKU

PAMÁTCE OBĚTÍ NACISTICÉ PERSEKUCE
RUDOLF WINTERNITZ
NAR. 16.2.1873 ZEM 12.1.1944
V OSVĚTIMI
DR. LUDVÍK BARTH
NAR. 26.12.1884 ZEM.1942
ELLY BARTHOVÁ ROZ. WINTERNITZOVÁ – ELSA BARTHOVÁ
NAR 25.2.1904 ZEM.1942
V POLSKU
JIŘÍ POLLAK
NAR. 1.10.1907
ZASTŘELEN R. 1942 MONTENEGRU
HERMINA WINTERNITZOVÁ
ROZ. VODIČKOVÁ
NAR. 19.5.1879 ZAPLYNOVANÁ 12 .7 1944
V OSVĚTIMI
GERTY POLLAKOVÁ
ROZ. WINTERNITZOVÁ
NAR. 13.3.1905
ZASTŘELENA SE SVÝMI DĚTMI
DANEM MICHAEL TOMÁŠEM POLLAKEM NAR. 29.3.1931
DININKOU POLLAKOVOU NAR. 1.10.1936
DNE 9.5.1942 V BĚLEHRADĚ

V Centrální evidenci válečných hrobů je místo evidováno pod číslem CZE5105-42645:

Architektonicky pojatý náhrobek s nápisovou deskou, který je součástí hřbitovní zdi, zpracovaný ostění, hrobové místo je ohraničeno žulovými sloupky, původně propojenými řetězem.

Na webu o památkách Trojzemí v historii místních hřbitovů:

Kromě běžné údržby, jako je sekání trávy nebo úprava zeleně, se město věnuje i stavebně technickému stavu jednotlivých hrobů a hrobek. Naposledy se obnovy dočkal hrob rodiny Winternitzů při pravé hřbitovní zdi na hřbitově na Liberecké. Tato židovská rodina byla prakticky celá vyvražděna během druhé světové války. Uvedený hrob je veden jako válečný, jeho oprava přišla na zhruba 30 tisíc korun. Válečných hrobů a pietních objektů, které souvisejí s 1. a 2. světovou válkou spravuje město hned několik.

Series Navigation<< Kenotaf Ottokara Cisottiho na hřbitově v Hrádku nad NisouPamětní deska válečným obětem na budově Základní školy ve Školní ulici v Hrádku nad Nisou >>
Tagy