weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 2. světové války u kostela svatého Václava v Netolicích

Na ploše bývalého hřbitova u kostela svatého Václava v Netolicích stojí pomník obětem 2. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa

Nápis:
Z RACHOTU BOUŘE –
SVOBODY NÁS ZDRAVÍ ZPĚV

HRDINŮM ODBOJE A
UMUČENÝM ZA OKUPACE
1939 – 1945

1939 – 1945
ROSENFELDER JOS.
*1895 POPRAVEN
2.7.1942 V TÁBOŘE.

ŠANDERA BOH.
*1910 + V DUBNU 1945
V KONC. TÁBOŘE
BERGEN – BELSEN.

PECH KAREL
*1922 +4.6.1943
V GROSSROSEN.

PŘÍHODA JOS.
*1912 +19.2.1942
V KÁZNICI
WALDHEIM.

LOUŽENSKÝ FR.
*1880 ZEMŘEL PO
ÚTRAPÁCH
Z BUCHENWALDU.

PEŠEK JOSEF
*1924 +16.1.1945
V MAGDEBURGU.

PPOR. ZDIM. TOUŠEK
*1915 +1944 u DUKLY

(židovská hvězda)
RODINY
FANTLOVA
KAUDEROVA
+ 1942 – 1943
V KONC. TÁBORECH

Poznámka: vToušek Zdimír, podporučík, osobní číslo Z-10.500.342; T-973, R-0342, nar. 25.5.1915, Praha. Odveden 19.5.1940, Střední východ, 28.6.1943, Bělehrad a Velká Británie, četař aspirant čs. Příslušník 1. čs. armádní sbor v SSSR. Padl mezi 9. až 23.9.1944, Karpaty.
(zdroj databáze VÚA Praha)

V Centrální evidenci válečných hrobů je deska evidována pod číslem CZE3109-10746:

Kamenný pomník u jižní ohradní zdi areálu kostela sv. Václava v Netolicích, na kterém je připevněna černá deska s bílými nápisy. Součástí pomníku je také kamenná deska na dvou kamenných pilířích s bronzovou plochou plastikou.

Nápis: HRDINŮM ODBOJE A UMUČENÝM ZA OKUPACE, 1939 – 1945
– 6 jmen padlých
-(židovská hvězda) RODINY FANTLOVA KAUDEROVA
+ 1942 – 1943 V KONC. TÁBORECH
Na bronzové plastice nápis: Z RACHOTU BOUŘE – SVOBODY NÁS ZDRAVÍ ZPĚV

Series Navigation<< Pamětní deska podpisu dohody o demarkační linii ve 2. světové válce na Mírovém náměstí v NetolicíchPomník obětem 1. světové války u kostela svatého Václava v Netolicích >>
Tagy