weby pro nejsevernější čechy

Pomník – strom z ghetta na hřbitově v Terezíně

V areálu terezínských hřbitovů v blízkosti krematoria je jako připomínka židovských obětí holokaustu a jejich života v ghettu zachován strom, vysazený v terezínském ghettu.

Kmen upevněný kovovými profily nad čtvercovou základnou, vysypanou kačírkem. Vpravo na žulovém soklu deska s nápisem:

Tento strom byl o novém roce stromů /15. ševat/
r. 1943 židovskou mládeží terezínského ghetta
zasazen, náboženskou obcí v Praze o témž dni
r. 1948 na tento hřbitov přesazen a vzat pod její
ochranu.

Series Navigation<< Hromadné hroby obětí 2. světové války na hřbitově v TerezíněPomník obětí holocaustu na hřbitově v Terezíně >>
Tagy