weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války u kostela svatého Václava v Netolicích

U kostela svatého Václava v Netolicích stojí pomník obětem 1. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa

Nápis:
(čelo)
TĚM,
KTEŘÍ ŽIVOTY SVÉ I ŠTĚSTÍ SVÝCH
RODIN ZA SVOBODU VLASTI OBĚTOVALI
1914 1918

(zadní strana)
JAR. POHOŘAL, KAREL POHOŘAL, ANTONÍN KULIŠ, KAREL KULIŠ, BEDŘICH PEŠL, VÁCLAV PEŠL, FRANTIŠEK MOJŽÍŠ, JOSEF MOJŽÍŠ, JOSEF JIRAN, BOHUŠ JIRAN, VÁCLAV VIKTORA, JOSEF VIKTORA, MATĚJ VIKTORA, VÁCLAV NĚMEC, FRANT. NĚMEC, JAN VOHNŮT, VÁCLAV VOHNŮT, JOSEF BALOUŠEK, JAKUB BALOUŠEK, JAN POLANSKÝ, JOSEF POLANSKÝ, FRANT. ZÁHORKA, KAREL ZÁHORKA, BÁRTA MATĚJ
KOLAFA MATĚJ, BLUMA KAREL, BRADÁČ JULIUS, BÁRTA JOSEF, BUBÍNEK JAN, ČONDL TOMÁŠ, ČALOUN JAN, ČONDL JOSEF, FORKA JAN, FIALA VINCENC, HRBEK ANTONÍN, HANDŠUR JOSEF, JAKŠ BOHUMÍR, JŮDA JAN, KOŘÁNEK VÁCL., KŘÍŽEK RUDOLF, KŘENEK JAN, KOLAFA FRANT., KOVÁŘ FRANT., KOUDELKA JAN, KAŠPAR JAKUB, KUBÍČEK FRANT., KALISTA VÁCLAV, KNOPF JOSEF, ŠTEJMOCHER FRANT.
KOLÁŘ JOSEF, KOREŠ JAKUB, KUBIČKA VOJT., KASKA VOJTĚCH, LEŠETICKÝ ANT., LEŠETICKÝ FR., MICHÁLEK JOS. ST., MIKEŠ JOSEF, MACH MARTIN, MICHÁLEK JOS. ML., MOTTL JAN, (vybroušený text), MAZANEC STAN., MRÁZEK VÁCL., NOVOTNÝ JAN, NOVÁK VÁCLAV, PETERKA ANT., PECH FRANT., PRENĚK FRANT., PODLAHA VÁCL., PÁRTL JAROSL., PROKEŠ JAN, PĚNIČKA JOSEF
PLACHTA JAN, PUFFER JAKUB, PLENER VOJT., REINDL KAREL, RAUŠER FRANT., SÝKORA FRANT., SLAVÍČEK JOSEF, STANĚK VÁCLAV, ŠPIROCH BARTOL., SCHÖNFELDER MAT., ŠMAJCHL FRANT., ŠMÍD FRANTIŠEK, ŠPIROCH JAN, TESKA JAN, TUREK KAREL, TOUŠEK FRANT., TRČKA FRANT., TONCAR VÁCL., VANĚČEK VOJT., VÁVRA JAN, VAČKÁŘ JAN, TLAMSA KAREL, ZIMERHANZL F.

V Centrální evidenci válečných hrobů je deska evidována pod číslem CZE3109-10937:

Pískovcový pomník obětem I. sv. války v areálu kostela sv. Václava na jeho jižní straně. Pomník má v horní části vytesány čtyři postavy, pod nimi je vytesán nápis: TĚM, KTEŘÍ ŽIVOTY SVÉ I ŠTĚSTÍ SVÝCH RODIN ZA SVOBODU VLASTI OBĚTOVALI, 1914 1918 a v dolní části je plastika ležícího válečníka¨. Na zadní straně pomníku jsou vytesána jména padlých.

Series Navigation<< Pomník obětem 2. světové války u kostela svatého Václava v NetolicíchPomník obětem válek u kostela svatého Vavřince v Pištíně >>
Tagy