weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 2. světové války a antifašistů pod rozhlednou Žalý

U rozcestí žluté turistické cesty s polní pěšinou v zatáčce pod rozhlednou Žalý stojí pomník setkávání antifašistů a obětem 2. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa

Nápis:
NA PAMĚŤ
MEZINÁRODNÍCH
SETKÁNÍ
ANTIFAŠISTŮ
PŘED II, SVĚT. VÁLKOU

OBĚTEM FAŠISMU

V Centrální evidenci válečných hrobů je deska evidována pod číslem CZE5104-36464:

Komolý žulový kvádr se čtvercovým podstavcem, do kvádru jsou zapuštěny dvě leštěné mramorové desky s nápisy: „Na paměť mezinárodních setkání antifašistů před II. světovou válkou“ a „Obětem fašismu 1938-1945“. 3. 9. 2010 byla odhalena obnovená pamětní deska. Nachází se na rozcestí cest ppč. 901/6 a 922 v k.ú. Benecko, před rozhlednou na Žalém. Bez uvedení jmen padlých.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. a 2. světové války v HrobcíchPomník obětem 2. světové války u kruhového objezdu v Jilemnici – Hrabačově >>
Tagy