weby pro nejsevernější čechy

Pomník smíření a obětem válek na hřbitově v Raspenavě

Na hřbitově v Raspenavě je pietních míst, spojených s válečnými událostmi, hned několik. Patří mezi ně i další pomník obětem válek a původních obyvatel.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
IN MEMORIAM
Zum Gedenken
an die deutschen Bewohner
von Raspenau, die hier
auf dem Friedhof ruhen.

Zum Gedenken
an die Opfer von Krieg,
Gewalt und Vertreibung.

Zur Mahnung
zu Frieden und Versöhnung.

Die früheren Bewohner
von Raspenau
und die Stadt Raspenava
A.D. 2017

Na památku
německých obyvatel
Raspenavy, kteří na tomto
hřbitově odpočívají.

Na památku
obětí válek,
násilí, vyhnání.

Na památku
pro mír a smíření.

V Centrální evidenci válečných hrobů pomník není evidován.

O památníku ve zpravodaji Patron (čtvrtletník přátel drobných památek Jizerských hor) 3/2017 (28. ročník):

První červencový den roku 2017 se na raspenavském hřbitově uskutečnil vzpomínkový akt, v rámci kterého byla odhalena pamětní deska, zasazená do jednoho z opuštěných hrobových míst. Dvojjazyčný text je připomínkou českých Němců z Raspenavy, Luhu, Lužce i Pekla, kteří zde po staletí nacházeli odpočinutí, a jejichž náhrobní kameny již neexistují nebo postupně zanikají.

Místo bylo upraveno společnou iniciativou Franze Neumanna, zástupce sdružení Heimatkreisverband Friedland e. V., a města Raspenava. Mezi raspenavskou samosprávou a sudetskými Němci z Raspenavy panují přátelské vztahy již řadu desetiletí. V minulosti tak například došlo ke společné obnově pomníku a náhrobku malíře Jizerských hor Wenzela Franze Jägera.

Nový pomník smíření požehnal farář Martin Blümel.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v HejnicíchPomník obětem 1. světové války na hřbitově v Raspenavě >>
Tagy