weby pro nejsevernější čechy

Hrob Antonína Hrona na hřbitově v Hrádku nad Nisou

Na hřbitově v Hrádku nad Nisou je v jeho severovýchodní části řada „válečných“ hrobů-pomníků. Zcela vlevo je hrob Antonína Hrona.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
ANTONÍN HRON
POŠT. PODÚŘEDNÍK
ITALSKÝ LEGIONÁŘ
STŘELEC 34. PLUKU
*3.4.1898 +22.5.1947

ODPOČÍVEJ V POKOJI
NÁŠ DRAHÝ TATÍNKU

Poznámka: Hron Antonín, nar. 6. 1. 1899, Břekova Lhota. V RU armádě sloužil u polního dělostřelectva, jako dělostřelec. Zajat 3. 11. 1918, Trident. Do ČS legií v Itálii zařazen 23. 11. 1918 jako vojín k 6. pluku polního dělostřelectva. Demobilizován 14. 8. 1919.
(zdroj databáze VÚA Praha)

V Centrální evidenci válečných hrobů není hrob evidován.

Series Navigation<< Hrob Karla Budila na hřbitově v Hrádku nad NisouHrob Karla Bartoše na hřbitově v Hrádku nad Nisou >>
Tagy