weby pro nejsevernější čechy

Pomník padlých v Bosně a Hercegovině na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem

Na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem před budovou Krajského ředitelství Policie ČR stojí pomník padlých v Bosně a Hercegovině.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
NA PAMĚŤ VOJÁKŮ Z ČESKÝCH ZEMÍ
PADLÝCH V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
V LETECH 1878, 1914-1918 A 1996-2001.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4214-31132:

V parčíku na Lidickém náměstí před Krajským ředitelstvím Policie ČR umístěn neopracovaný kámen s vloženou bronzovou deskou s nápisem „Na paměť vojáků z českých zemí padlých v Bosně a Hercegovině v letech 1878, 1914-1918 a 1996-2001“. Zřízeno městem Ústí nad Labem v r. 2001.

Tisková zpráva:

16.04.2002 – Pamětní desku padlým českým vojákům v Bosně a Hercegovině v období od roku 1878 do roku 2001 zřídí město Ústí nad Labem. Zdejší zastupitelé rozhodli o umístění bronzové desky o velikosti 40 x 70 centimetrů na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem před budovou magistrátu. Mluvčí města Milan Knotek pro ČIA uvedl, že pamětní deska bude slavnostně odhalena v rámci městských slavností 8. června 2002. Na její zhotovení město vynaloží 50 tisíc korun.

Ústečtí radní schválili vyobrazení a text pamětní desky. Bude na ní uvedeno: „Na paměť padlých vojáků z českých zemí v Bosně a Hercegovině v letech 1878, 1914 až 1918 a 1995 až 2001“. Součástí vyobrazení bude znak města Ústí nad Labem, znak Rakousko-Uherska, znak NATO a také obrys původního ústeckého pomníku ústeckých myslivců, kteří padli v Bosně v roce 1878. Dřívější pomník z roku 1898 nechala na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem zničit tehdejší německá okupační správa města v roce 1939.

Další související info na webu města:

Ústí nad Labem má stejně jako české země řadu vazeb na Bosnu a Hercegovinu, především v 19. a ve 20. století. Dokládá to pomník padlým vojákům z českých zemí, který se dnes nachází na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Původní pomník stál na dnešním Lidickém náměstí přibližně v místech vpravo od vodotrysku se slunečními hodinami. Byl postaven v roce 1898 členy ústeckého spolku válečných veteránů u příležitosti 20. výročí tohoto tažení a 50. výročí nastoupení císaře Františka Josefa I. na rakouský trůn. Pomník byl postaven na paměť vojáků 1. praporu polních myslivců, padlých v tažení do Bosny a Hercegoviny v roce 1878. Příslušníky tohoto vojenského útvaru byli především muži ze severozápadních Čech, tedy i z Ústí nad Labem. Tento pomník přečkal léta první světové války, pouze původní rakouská dvouhlavá orlice byla z pomníku odstraněna v roce 1923. Samotný pomník byl odstraněn až nacistickou správou města počátkem roku 1939. Obnovení pomníku vojákům z českých zemí, kteří zahynuli v Bosně-Hercegovině v letech 1878, 1914-1918 a 1996-2001, se uskutečnilo v roce 2001.

Series Navigation<< Pomník obětem válek před kaplí Narození Panny Marie v České KameniciPamětní deska obětem 2. světové války v průchodu do atria Magistrátu v Ústí nad Labem >>
Tagy