weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. a 2. světové války na návsi v Košticích

V dolní části zatravněné parkové plochy na návsi v Košticích stojí pomník obětem 1. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
OBĚTEM
VÁLKY SVĚTOVÉ
1914 -1918.

GRUND ANTONÍN 31 R.
HELLER FRANTIŠEK 20 R.
HOLEJŠOVSKÝ JOSEF 34 R.
HOLÁREK VÁCLAV 41 R.
JIRÁSEK FERDINAND 22R.
KALIVODA JOSEF 19 R.
KRÁL FRANTIŠEK 33 R.
LUKÁŠ ALOIS 30 R.
MÜLLER FERDINND 27 R.
SVATOŠ JOSEF 33 R.
ŠIMONÍČEK JOSEF 34 R.
VEIGL VÁCLAV 19 R.

1938 – 1945.
JAN KOVÁŘÍK
RUS. LEGIONÁŘ *24.6.1890,
UMUČEN 8.3.1942 V MAUTHAUSENU.

Poznámka:

Heller František: Ul., UR. Nr. 1, *1897 – 3.1.1916, záložní nemocnice Brüx (Most).
Jirásek Ferdinand: Ul., UR. Nr. 11, 2. Esk., *1895 – 27.5.1916, nemocnice Przemyśl, zánĕt pohrudnice.
Kalivoda Josef: LstSchütze, k. k. SchR. Nr. 37, 5. Kom., *1898 – 25.10.1917.
Lukáš Alois: Ul., UR. Nr. 1, *1887 – 7.11.1918, nemocnice Deutschfeistritz, Štýrsko.
Müller Ferdinand: Inft., IR. Nr. 42, *1891 – 1.11.1914, padl Šabac, Srbsko.
(zdroj oö landsbibliothek)
Kovářík Jan: *24.6.1890 Mĕcholupy. RU armáda: Inft., IR. Nr. 11. Zajetí: 24.9.1915, Dubno. Přihlášení do legií: 26.10.1916, Borovič, Novgorod. Zařazení do jiné legie: 12.8.1917. Legie: Čs. legie v Rusku. Útvar v legiích: 6. stř. pl., hodnost vojín a naposledy desátník. Konec v legiích: 4.10.1920.
(zdroj databáze VÚA Praha)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4207-00226:

Vysoký, úzký, kamenný pomník na podstavci s pietními černými deskami na betonové podestě se třemi schůdky, ohražen kovovým plůtkem.

Další exemplář pomníku velké války, modernizovaného dodatkovou tabulí.

V encyklopedií Tatíčku, vrať se k nám (v díle, který je věnován Lounsku), je o pomníku psáno:

Pomník padlým byl postaven z iniciativy obecního zastupitelstva v roce 1937. Do té doby zastupovala pomník lípa svobody, u které se pravidelně konaly pietní akty k uctění památky padlých.

Pomník umístěný na tzv. Dolní návsi v mírně svažitém terénu byl zhotoven nákladem 6000 Kč a slavnostně odhalen 28. října 1937, hlavním řečníkem slavnosti byl učitel Karel Vyskočil z Libochovic.

Pomník tvoří výškově dimenzovaný žulový hranol na nízkém soklu. Na čelní straně pomníku se nachází nápisová deska se jmény třinácti padlých a nezvěstných obyvatel Koštic. Nad deskou je umístěn kruhový reliéf s portrétem Tomáše G. Masaryka z dílny akademického sochaře a člena obce legionářské Karla Babky.

Na sokl byla po roce 1945 druhotně osazena deska se jménem jedné oběti druhé světové války.

Na obecním webu se o pomníku píše jako o památníku padlým legionářům:

14.9. 1937 zemřel prezident T. G. Masaryk. Toho roku byl ustaven koštický Okrašlovací spolek ke zvelebení obce. Předsedou se stal pan Karfík z čp.11.

28.10. 1937 byl odhalen pomník legionářům na dolní návsi nákladem 6000 Kč. Byl na něj připevněn i reliéf s portrétem T.G.M. Tento reliéf byl za války i za socialismu ukryt.

Series Navigation<< Pamětní deska Antonína Gruncla na fasádě obecního úřadu v KřesíněPomník obětem 1. a 2. světové války ve Vršovicích u Loun >>
Tagy