weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. a 2. odboje ve Všechlapech

U silnice poblíž křižovatky ve Všechlapech (část obce Zabrušany) stojí pomník obětem 1. a 2. odboje.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
OBĚTEM
I. A II. ODBOJE
1914 – 1918
1938 – 1945

OBEC ZABRUŠANY

V Centrální evidenci válečných hrobů je místo evidováno pod číslem CZE4213-738:

Vysoký pomník vyzděný z šedých cihel s nápisní deskou z černého skla. Ohrazení plůtkem bylo v r. 2018 odstraněno.

Dříve nápis: „Obětem I. a II. odboje 1914 – 1918, 1938 – 1945. Lidé bděte J. Fučík“

Nový nápis (2018):

„OBĚTEM I. a II. ODBOJE
1914 – 1918, 1938 – 1945
OBEC ZABRUŠANY“

Na desce dříve i dnes státní znak.

Wiki zachycuje pomník s původní deskou:

Web spolku ukazuje na fotkách stav v roce 2013:

Pomník s plůtkem a bez nápisové desky
Rozbitá nápisová deska se starším nápisem
Pomník na fotce webu Drobné památky v roce 2017

V knize Tatíčku, vrať se k nám! (díl druhý) je o pomníku bohužel jen záznam, že existuje (Všechlapy – Wschechlap). Jasně jde o „modernizovaný“ pomník obětem Velké války, ale původní podoba je zřejmě ztracena v čase – dvě nápisové desky na bočních soklech, „slepé“ sklo uprostřed bez jakéhokoli nápisu, dvě dvojice mís zřejmě na kytky – dnes ve spodních štěrk, v  horních uschlá tráva. A pod zemskou sférou na vrcholu středového sloupu to vypadá také na menší nápisovou desku…

Dle evidence Zaniklých kostelů stála za pomníkem kaple a u ní socha Piety, stojící dnes u kostela v Zabrušanech:

Series Navigation<< Pomník obětem 1. a 2. odboje ve StrakáchPomník padlých bojovníků proti fašismu v Zabrušanech >>
Tagy