weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války u kaple v Břežanech nad Ohří

Za rekonstruovanou kaplí na návsi v Břežanech nad Ohří stojí pomník obětem 1. světové války.

Vypadá to, že pomník nefiguruje v žádné specializované databázi, že unikl pozornosti… Přitom jde o pomník nepřehlédnutelný a v poměrně dobrém stavu. Jediná nalezitelná zmínka je v textu o regionálním badateli, který pomníky Velké války vyhledává a dokumentuje: „jsme v Břežanech nad Ohří obnovili památník při rekonstrukci sousední kaple„.

V trávě vpravo od zadní osy kaple stojí základna obdélného půdorysu, na níž je naznačeno kyklopské zdivo. Mezi ní a dlážděnou cestou je pozůstatek jakési kovové trubky.

Druhý stupeň představuje kvádr s leštěnou přední stranou (na bocích pravidelné rýhy). V horní třetině je přebroušená plocha, pod ní český nápis (který chvílemi vypadá, že se někdo tak úplně při jeho tesání netrefil nebo si pletl písmenka: „My každým dechem u Vás drazí byli, / na brzký návrat s Vámi tolik se těšili, / nelítostný osud nedopřál / nám Vás více zříti, / nám souzeno v cizích zemích tlíti / I. Kozák – Do???nský“ Druhé jméno autora citátu nejsem při nejlepší vůli schopen rozluštit a google při hledání selhává.

Poslední díl pomníku představuje monolit, zpracovaný stejně jako druhá etáž. Hlazená přední strana, na bocích rýhování. Vrchní část tvarovaná do oblouku a v ní nápis: „Vděčnost těch / jimž poslední Váš / pozdrav platil / staví pomník Vám“. Pod nápisem je devět prázdných medailonků, v nichž zjevně byly podobizny padlých, a u každého z nich jméno a roky.

J. Šimoničák (Šimníček?)
1879-1916
Ant. Vojta
1894-1914
Jos. Markvart
1894-1915
Jos. Bureš
1888-1915
Frant. Studnička
1887-1916
Frant Malý
1876-1916
Vác. Malý
1893-1917
Frant. Lahovský
1899-1918
Jos. Tajč
1898-1918

Při přepisu jmen a číslic jsem někdy spíš hádal, než četl, takže bez záruky.

A už je pomník na webu Spolku pro vojenská pietní místa  ->

Series Navigation<< Pomník obětem 2. světové války na městském hřbitově v BíliněPomník obětem válek u obecního úřadu v Doksanech >>
Tagy