weby pro nejsevernější čechy

Kenotaf obětí holokaustu na židovském hřbitově ve Slaném – rodiny Propperova, Pickova a Druckerova

Na židovském hřbitově ve Slaném je kromě běžných náhrobků i několik kenotafů obětem šoa. Jedním z nich je kenotaf rodin Propperovy, Pickovy a Druckerovy.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
EVIČKA PROPPEROVÁ
1935 1941
ZDENEČEK PROPPER
1938 1941
KAREL PROPPER
1907 1945
RICHARD DRUCKER
1877 1944
MARIE DRUCKEROVÁ
1887 1944
HERTA DRUCKEROVÁ
1911 1943
BLANKA PICKOVÁ
1914 1944
VILÉM PICK
1910 1944
JIŘÍČEK PICK
1937 1944
PETR PROPPER
1943 1943

Poznámka:
Karel a Petr Propperovi byli do Ghetta Terezín deportováni 26.2.1942 transportem Z, vypraveným z Kladna. Petr Propper v Terezíně zahynul 11.1.1943. Karel Propper byl do Auschwitz Birkenau deportován transportem Dz 15.5.1944. Richard a Marie Druckerovi a Blanka, Vilém a Jiří Pickovi byli do Auschwitz Birkenau deportováni transportem Dm 6.9.1943. Herta Druckerová byla do Auschwitz Birkenau deportována transportem Cq 20.1.1943.

zdroj:
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116247-karel-propper/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/81095-richard-drucker/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/81082-marie-druckerova/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/81062-herta-druckerova/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/113134-blanka-pickova/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/113759-vilem-pick/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/113406-jiri-pick/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116261-petr-propper/

V Centrální evidenci válečných hrobů není hrob evidován.

Series Navigation<< Kenotaf obětí holokaustu na židovském hřbitově ve Slaném – rodina PropperovaKenotaf obětí holokaustu na židovském hřbitově ve Slaném – rodina Kellnerova >>
Tagy