weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. a 2. světové války v Libotenicích

Na návsi před budovou základní a mateřské školy v Libotenicích stojí pomník obětem 1. a 2. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa

Nápis:
Z OBĚTI NAŠICH ŽIVOTŮ
-VAŠE SVOBODA-
BENEŠ JOSEF
CIMR FRANTIŠEK
DROBNÝ FRANTIŠEK
HELCL JOSEF č.4
HELCL JOSEF č.83
KNECHTL FRANTIŠEK
KRUNCL FRANTIŠEK
LENRT VÁCLAV
MACKE BEDŘICH
MENHART PAVEL
SALAČ ANTONÍN
SALAČ JOSEF
VALOUŠEK VÁCLAV
ZEMAN VÁCLAV
1914-1918

1938-1945
OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
KVĚTEN 1995 VĚNUJE OBEC LIBOTENICE

V Centrální evidenci válečných hrobů je deska evidována pod číslem CZE4211-00677:

Pomník z pískovcových kamenů, na kterém jsou dvě desky z tmavé, leštěné žuly. Vrchní deska je věnována 14 obětem první světové války s nápisem Z OBĚTI NAŠICH ŽIVOTŮ – VAŠE SVOBODA. Pod jmény je napsané 1914 – 1918. Na spodní tabuli je nápis 1938 – 1945 OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY KVĚTEN 1995 VĚNUJE OBEC LIBOTENICE. Pozemek pod pomníkem není obce, bude třeba jednat o vykoupení pozemku pod parkem.

Původní pomník obětem Velké války aktualizovaný dodatkovou tabulí. Na horním okraji vrchní desky nad nápisem prázdné místo se dvěma otvory po šroubech – jak je vidět na fotografii z portálu CEVH, býval zde reliéf, jenž mi ze všeho nejvíc připomíná Mistra Jana Husa s trnovou korunou…

foto detail
Fotografie z portálu CEVH ještě s reliéfem na horní desce

V knize Tatíčku, vrať se k nám! 3 figuruje pomník jen a pouze v závěrečném sumáři jako zaniklý(?). Měl být postaven roku 1924.

Mou pozornost upoutal zvláštní artefakt vpravo šikmo před pomníkem na okraji travnatého návrší (viz foto) – korpus z cihel, na opadávající hrubozrnné omítce na straně k silnici čtyři vsazené žulové kvádry, stejně tak na zadní straně, ale v jiných místech. Jak jinak než bez jakékoli dohledatelné informace.

Series Navigation<< Hrob Járy Tichovského na hřbitově v LibotenicíchPomník obětem 1. a 2. světové války v Hrobcích >>
Tagy