weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války na hřbitově v Mikulášovicích

Na plošině, oddělující dvě části hřbitova v Mikulášovicích, se nachází pietní místo s hroby vojáků, zemřelých na zranění z 1. světové války v místním lazaretu.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
1914-1918
zur Erinnerung
an die Hierorts
gestorbenen Helden

Josef Ahnelt
Sch. Rgt. 9
geb. 1887 in Nixdorf
gest.27.4.1916 i. res. Spit. Nixdorf.

Dymeter Novak
Inf. Rgt. 45
geb.1893 in Dobra
Bezirk Sanok
gest. 2.11.1915 im res. Spit. Nixdorf.

Jonas Dzsugan
Honwed I.R. 4/12
geb. 1873 in Taracivic Ungarn
gest. 3.9.1915 im Res. Spital Nixdorf.

Franz Babák
Feldj. Baon. 17/12
geb. 1873 in Gutwasser
Bezirk Gr. Meseritsch Mähren
gest. 11.9.1915 im Res. Spit. Nixdorf.

Jen jeden ze zemřelých je místní, jeho jméno se vyskytuje i na zdejším pomníku obětem Velké války, byť s odlišným datem úmrtí: Ahnelt Jos. 1887 gest. 29.4.1916 Nixdorf

V Centrální evidenci válečných hrobů není místo evidováno.

V knize Mikulášovice-Nixdorf aneb Dlouhá historie nejdelšího města českého severu od Petra Karlíčka a Jana Němce je uvedeno „v mikulášovických lazaretech“.

Žádné další podrobnosti nejsou k nalezení.

Pomník tvoří středový vyšší kámen s leštěnou přední stranou, se vročením a dedikačním nápisem, po stranách jsou vždy dva nižší obelisky s kruhovými nápisovými plochami na čelní stěně. Kolem je pár dalších kamenů, poskládaných spíš náhodně. Prostranství je ohraničeno šesti sloupky půdorysu oktagonu, které se směrem vzhůru zužují. Už jen jeden z nich dokazuje, že vrchní strana byla zakončena polokoulí se vsazeným kovovým okem pro uchycení kroužku, jímž byl zřejmě provlečen kovový řetěz, po němž dnes už není ani památky.

Na wiki v historii hřbitova:

Přestože měl v letech 1869–1873 nově založený obecní hřbitov větší kapacitu než původní hřbitov kostelní, přestal po čtyřech desítkách let stačit. Roku 1914 proto zřídila obec novou část, umístěnou ve svahu nad obecním hřbitovem. Obě části jsou rozlišovány jako starý či dolní a nový či horní hřbitov. V roce 1928 vybudovalo město mezi oběma hřbitovy památník obětem první světové války se jmény čtyř vojáků, pocházejících z Mikulášovic, Moravy, Haliče a Maďarska, kteří zemřeli v letech 1915–1916 v místní nemocnici. Po druhé světové válce se využíval k pohřbívání pouze dolní hřbitov.

Series Navigation<< Pomník-hrob neznámého vojáka Polské armády na hřbitově v MikulášovicíchPomník padlým turnerům za sokolovnou ve Filipově u Jiříkova >>
Tagy