weby pro nejsevernější čechy

Kenotaf Bedřicha a Marie Kubicových na hřbitově v Duchcově

Na ohradní zdi ve východním cípu hřbitova v Duchcově je umístěno několik desek u rodinného hrobu Kubicových.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
K PAMÁTCE
VLASTENCŮ – MUČEDNÍKŮ
BEDŘICH KUBICE
ŘEDITEL MĚŠŤ. ŠKOL
*7.7.1900
A JEHO MANŽELKA
MARIE ROZ. LORENCOVÁ
*5.1.1905
UMUČENI V KONCENTR. TÁBOŘE V MAUTHAUSENU 24.10.1942.
ZEMŘELI ZA VLAST V NEKRUTĚJŠÍ DOBĚ NACISTICKÉ
HRŮZOVKLÁDY A ZA HRDINSTVÍ VYZNAMENÁNI ČSL. VÁLEČ.
KŘÍŽI 1939.
„IN MEMORIAM“
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
===
ZEMŘELI ABY NÁROD ŽIL!
BRATR BEDŘICH KUBICE
VYNIKAJÍCÍ NÁŠ ČLEN A CVIČITEL
JEDNATEL SOKOLSKÉ ŽUPY KRUŠNOHORSKÉ – KOLAŇOVY
SESTRA MARIE KUBICOVÁ ROZ. LORENCOVÁ
NÁČELNICE NAŠÍ JEDNOTY
I. PŘEBORNICE SVAZU SLOVANSKÉHO SOKOLSTVA
NEZAPOMÍNÁME!
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DUCHCOV

Poznámka: Nejbližší spolupracovníci Jana Zelenky-Hajského ve skupině JINDRA, obětavě se starali o české parašutisty z Londýna. Zajišťovali jim vše co potřebovali k ilegálnímu životu v okupované zemi. Pro Bedřicha Kubiceho si gestapo přišlo poprvé počátkem července 1942. Po nočním výslechu v Petschkově paláci se zcela vysílený vrátil domů. Definitivně jej zatkli 18.7.1942 v kanceláři Zemské školní rady a spoutaného odvlekli na Pankrác. Při výsleších v „Pečkárně“ byl mučen a jako svědkové jeho protiněmecké činnosti byli přizváni i duchcovští nacisté. Dne 24.8.1942 zatkli i Marii Kubicovou a o několik dní později vzali příbuzným jejich jedenáctiměsíčního syna, kterého poslali na převýchovu. Bedřich Kubice a jeho žena byli převezeni do Terezínské Malé pevnosti, odkud následoval již jen transport do koncentračního tábora Mauthausen. Tam byli spolu s ostatními členy sokolského odbojového hnutí JINDRA popraveni dne 24. října 1942. (zdroj: Kubicovi Marie a Bedřich – Historie Litvínovska)

Marie Kubicová, rozená Lorencová ->

Žamberské listy ->

2012zl17

Bedřich Kubice ->

O Sokolech v protifašistickém odboji ->

V Centrální evidenci válečných hrobů hrob není evidován.

Series Navigation<< Kenotaf Františka Urbánka na hřbitově v DuchcověKenotaf Josefa Wolfa na hřbitově v Duchcově >>
Tagy