weby pro nejsevernější čechy

Kenotaf Julia Pilze na hřbitově v Mikulášovicích

V horní pustší části hřbitova v Mikulášovicích v levé ohradní zdi je rodinný hrob, jehož součástí je kenotaf Julia Pilze.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Zum Gedächtniss:
an unseren lieben Sohn
Julius Pilz
Gefr.i. einem Art. Rgt. K.O.B.
geb. 9.3.1922 gef. 17.8.1942
bei Nish. Akatoff, Russland.

Poznámka (zdroj: https://www.volksbund.de/ ):
Pilz Julius
Gefreiter
*09.03.1922 Nixdorf
+17.08.1942 Nieder-Akatoff
Julius Pilz je pravděpodobně pohřben jako bezejmenný na hřbitově Rossoschka (Rusko)

V Centrální evidenci válečných hrobů není hrob evidován.

Dle webu Deutschboehmen: Pilz, Julius, Gefreiter, geboren am 09.03.1922 in Nixdorf, Todes-/Vermisstendatum: 17.08.1942, Todes-/Vermisstenort: Nieder-Akatoff

Series Navigation<< Hrob Waltera Hainsche na hřbitově v MikulášovicíchKenotaf Josefa a Nicolause Liebschových na hřbitově v Mikulášovicích >>
Tagy