weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem válek v Sušanech

Na okraji parku na návsi v Sušanech (část Strupčic) na břehu Sušanského potoka zaniká v zeleni pomník obětem válek.

Na první průchod jsem místo bez povšimnutí minul. Nenapadlo mne, že zelená hrouda mezi keři je hledaný památník. Až při kontrole GPS souřadnic jsem objevil takřka zcela zarostlou tabuli s nápisem.

Spolek pro vojenská pietní místa o pomníku uvádí:

Sušany, náves, parčík u můstku vyschlého potoka

Nápis:
OBĚTEM
VÁLEK

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4203-00032:

Kamenný obelisk v záhoně s nápisem „Obětem válek“.

Foto v centrální evidenci ukazuje stav, kdy obelisk nebyl obrostlý, takže je vidět, že stojí na mírném návrší, tvořeném kameny a zeminou.

Můj dojem, že jde o další přetvořený (znetvořený) pomník obětí velké války potvrzuje kniha Tatíčku, vrať se k nám 2, kde lze nalézt info, že pomník v obci původně jmenované Zuscha pochází z roku 1925 a byl adaptován – bohužel bez bližších podrobností.

Series Navigation<< Pomník obětem válek ve StrupčicíchPomník obětem fašismu v Havrani >>
Tagy