weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Měrunicích

Ve svahu u kostela svatého Stanislava v Měrunicích je umístěn pomník obětem 1. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa uvádí nápisy:

Den Opfern
Des Weltkrieges
1914 – 1918
Gewidmet von den detschen Landjugend
Meronitz u. Umgebung

Meronitz
Suchant Josef 12.6.1916
Einhorn Oskar verm. 17.5.1917
Sterzel Josef 22.11.1917
SterzelAlois gef. 29.1.1918
Schlägel Karl verm. 10.5.1918
Nitsch Wenzel 24.7.1918
Műller Josef 9.8.1918

Schichhof
John Karl verm. 10.11.1914
Klimt Anton get. 31.11.1915
Patsch Gustav 16.12.1915
Potuschek Richard 2.7.1916
Hűbner Josef verm. 4.7.1916
Hűbner Anton verm. 8.9.1916
Potuschek Karl 2.1.1917

Horzenz
Klein Josef 5.2.1917

Pomník věnovala oblastní organizace Německé zemské mládeže v Měrunicích obětem 1. světové války v roce 1922. Na náklady obce Měrunice byl restaurován v roce 2006.

Das Denkmal widmete die regionale Organisation der Deutschen Landesjugend in Měrunice den Opfern des 1. Weltkrieges im Jahre 1922 Auf Kosten der Gemeinde Měrunice wurde es im Jahre 2006-rest.

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZECZE4201-00011:

Pomník je tvořen 2 stupňovou betonovou podezdívkou a 2 žulovými hranoly umístěnými nad sebou. Na druhém stupni podezdívky (36 x 45 x 150 cm) je umístěna černá tabule s nápisem: „Památník věnovala oblastní organizace Německé zemské mládeže v Měrunících obětem 1. světové války v roce 1922. Na náklady obce Měrunice byl restaurován v roce 2006“. Na prvním žulovém hranolu (102 x 80 x 35 cm) jsou uvedena jména zabitých osob. Druhý žulový hranol (190 x 83 x 30 cm) má zaoblené horní rohy a je zde umístěn nápis: „DEN OPFEREN des Weltkrieges 1914-1918 dewidmet aus der deutschen Landjungend Meronitz u. Umgebung“. Pomník je umístěn na vyvýšeném místě u kostela sv. Stanislava a je přístupný po 6 schodech.

Podrobně se o pomníku píše v knize Tatíčku, vrať se k nám!, díl 2:

Pomník věnovaný památce padlých z Měrunic, Žichova a Hořence vybudovala pobočka mládežnické organizace Deutsche Landjugend z Měrunic a okolí za celkovou částku 10 549 Kč a 86 haléřů. Pomník dodaný lovosickým kameníkem Vrbou byl odhalen v neděli 16. června 1922. Slavnost byla zahájen v ranních hodinách shromážděním spolků, na které v deset hodin navázala polní mše, po níž byl pomník odhalen. Odpolední program pokračoval hudebním vystoupením s ukázkami tance, poté prošel obcí slavnostní průvod. Oslavy ukončila ve večerních hodinách zábava v Hockeho hostinci.

Pomník se nachází pod kostelem sv. Stanislava a má podobu kamenné stély osazené na nízké základně. Stéla je složena ze dvou hrubě opracovaných žulových desek, které jsou na čelní straně zbroušené a doplněné zlacenými nápisy. Vrchol desky zdobí tlapatý kříž se zkříženými šavlemi a s vavřínovou a palmovou ratolestí. Pod tímto motivem je uvedena dedikace a jména celkem 15 padlých vojáků – z Měrunic (7), Žichova (7) a Hořence (1). V roce 2006 byl pomník obnoven na náklady obce.

Series Navigation<< Pomník vojákům Rudé armády na hřbitově ve VtelněPomník obětem 1. světové války na kapli ve Dřevcích >>
Tagy