weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Kostomlatech pod Milešovkou

V parkově upraveném prostranství nedaleko místního hřbitova (ulice Hřbitovní) stojí v sousedství kaple Panny Marie Pomocné a zázračné studánky torzo pomníku obětem 1. světové války.

Torzo ovšem jen v částečném slova smyslu – samotný pomník odolává zubu času. Mohutný pilíř, postavený z  hrubě opracovaných kamenů, by nebylo jednoduché zbořit. A tak chybějí pouze nápisové desky, původně instalované ze tří stran.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

nápisové desky chybí

Poznámka:

Iniciováno zapsání do CEVH. Paní Poštová z MěÚ Teplice sehnala od pana Faigla z hradu Kostomlaty historické fotografie pomníku z roku 1936:

Foto z webu Spolku pro vojenská pietní místa, archiv pana Faigla (viz text výše)

Jelikož se kronika ztratila, jména padlých zatím nejsou, také desky jsou nezvěstné od roku 1945.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4213-53986:

Vysoký pomník vyzděný z čedičových kamenů stojí v parčíku vedle kaple Panny Marie Pomocné. Na vrcholu pomníku je z čediče válečný kříž. Desky se jmény padlých vojáků, které byly umístěny ze 3 stran, chybějí. Pomník byl postaven v r. 1933. Byl navržen zdejším stavitelem Karlem Krojem. Všechen materiál a doprava byly poskytnuty zdarma. Pomník byl vysvěcen 23. května při dojemné oslavě a mši.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v BraňanechPomník obětem 1. světové války v Milešově >>
Tagy