weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem válek u kostela svaté Barbory v Lipské ulici v Chomutově

V parkově upraveném prostoru křižovatky ulic Kostelní a Lipská u kostela svaté Barbory v Chomutově stojí pomník obětem válek.

Web Spolku pro vojenská pietní místa ho eviduje jako pomník obětem 1. světové, jak byl původně zamýšlen – na monolitu ale postupně přibývají další desky:

Nápis:
OBĚTEM
PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 – 1918

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4203-00113 a i tady je evidován jen jeden nápis:

Pomník u kostela sv. Barbory, nápis: „Obětem první světové války 1914-1918“. V oblouku křížení ulic Lipská a Kostelní, zhruba třímetrový čtyřboký jehlan, jehož základna jsou opracované žulové bloky, na kterých je mobilit s pamětní deskou.

Dnes jsou tu krom citované čelní desky k vidění i další – na pravé straně ČESKÝM VOJÁKŮM / KTEŘÍ PADLI PŘI / NASAZENÍ / V ZAHRANIČNÍCH / MISÍCH, na straně levé pak OBĚTEM / DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY / 1939-1945. Zadní výklenek je prázdný.

Prostor pomníku je ohraničen kovovým plotem mezi kamennými sloupky, který je ozdoben rudě natřenými reliéfním květy. Podstavec tvoří pyramida ze tří vrstev pískovcových kvádrů, na ní spočívá blok, na jehož čelní straně je obtížně čitelný nápis (bezpečně přečtu tak max SOLDATEN a ODERDORF), v pravém spodním rohu pak firma zhotovitele (příjmení a KOMOTAU). V rozích jsou osazeny dělové koule. Druhý užší stupeň má v rozích sloupky, na nichž stojí dělostřelecké granáty, hrana mezi je zkosená a směřuje ke kvádru, na němž jsou ve výklencích výše zmiňované nápisy. Nad přesahující hlavicí je pak osazen jehlancovitý monolit čtvercového půdorysu se špicí, na jehož čelní straně pod rozvinutou girlandou jsou patrné stopy po úchytech – původní německý nápis je patrný na historické fotografii na webu Spolku:

Z fotografie je zřejmé, že v místě dnešních nápisů byla jména padlých. Na bocích monolitu je reliéfní meč.

 

Series Navigation<< Pomník Theodora Kouby v ulici Štábního Kapitána Kouby v ChomutověPomník obětem válek u hřbitova v Ludvíkovicích >>
Tagy