weby pro nejsevernější čechy

Pomník vojákům Rudé armády na náměstí v Údlicích

V travnaté ploše na náměstí v Údlicích stojí pomník vojákům Rudé armády.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
NAŠIM
OSVOBODITELŮM

Poznámka: Původně pomník obětem 1. světové války

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4203-131:

Podklad ze žulových čtverců, obelisk s nápisem Našim osvoboditelům a menší obelisk vpravo.

Protože se pohybujeme na Chomutovsku, lze o původním pomníku najít zmínky ve druhém díle publikace Tatíčku, vrať se k nám!, která se věnuje i tomuto regionu.

Pomník je nejprve uváděn v realizovaných zakázkách místního podniku Emila Gelinka (Jelinka) z Chomutova v roce 1930. V přehledu pomníků je mu věnován prostor stran 98 a 99, kde je i kresebná rekonstrukce původního vzhledu:

Podnět k výstavbě údlického pomníku padlým dal německý podpůrný spolem vysloužilců z Údlic a okolí. Pomník zhotovila v roce 1930 chomutovská firma Emila Gelinka za částku 13 000 Kč. Před slavnostním odhalením v neděli 31. srpna 1930 byl pomník vyzdoben květinami z Ghromannova zahradnictví a jeho okolí bylo parkově upraveno. Slavnost zahájilo v osm ráno položení věnců na hroby padlých vojáků, poté prošel obcí od hřbitova slavnostní průvod, který se zastavil na náměstí u pomníku, kde proběhlo jeho odhalení a vysvěcení. V rámci oslav byla také sloužena polní mše. Odpolední program pokračoval zahradním koncertem, na který večer navázala taneční zábava.

Údlický pomník původně tvořila skupina tří samostatně stojících hrubě opracovaných kamenů. Prostřední 3,5 m vysoká stéla byla opatřena datací 1914-1918 a reliéfem truchlící ženy v dlouhých šatech. Jména 73 padlých, zemřelých a nezvěstných obětí byla uvedena na menších postranních kamenech. Okolí pomníku upravil na vlastní náklady spolek vysloužilých vojáků, který v dubnu 1931 vedle kamenných stél vysadil smrky a keře a trávník osázel okrasnými květinami.

Z původního pomníku se do současnosti dochovalo pouhé torzo, po roce 1945 byla hlavní stéla společně s jedním bočním kamenem přebroušena a doplněna pěticípou hvězdou, jmény obětí z řad Rudé armády a novou pamětní deskou s dedikací NAŠIM / OSVOBODITELŮM.

Jak je vidět na fotografii, na menší stéle po jménech zbyly jen upevňovací otvory, samotný seznam je pryč.

Series Navigation<< Pomník obětem světových válek u kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava v Kralupech nad VltavouPomník obětem 1. světové války na křížové cestě v Království u Šluknova >>
Tagy