weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války na rozcestí v Mezné

U silnice mezi Meznou a Mezní Loukou u odbočky ke hřbitovu stojí pomník obětem 1. světové války.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Unseren
im Weltkriege 1914-1918
gefallenen helden
Gewidmet von der heimatgemeinde Stimmersdorf

Našim padlým hrdinům
během 1. Světové války
Věnováno rodnou obcí Mezná.
Emil Keßler No 19, Franz Keßler No 19, Johann Keßler No 58, Emil Kleinpeter No 7, Emil Kleinpeter No 41, Edmund Noak No 73, Fridolin Nowak No 75, Ignaz Nowak No 47, Wenzel Peche No 39, Edmund Philipp No 12, Josef Seidl No 25, Martin Seidl No 44, Franz Werner No 30, Franz Wlcek No 62, Emil Dürre No 67, Otto Dürre No 64, Paul Dürre No 10, Edmund Ettrich No 57, Josef Ettrich No 33, Josef Ettrich No 47, Klemens Ettrich No 57, Karl Hantschel No 19, Edmund Jäger No 42, Franz Jäger No 31, Karl Jäger No 52, Ludwig Jäger No 22, Wilhelm Jäger No 53

1929

V Centrální evidence válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4202-41726:

Na třístupňovém podstavci je umístěn nahoru se zužující hranol ke kterému jsou připevněny 3 desky z leštěné žuly s nápisy: „Unseren im Weltkriege 1914-1918 gefallenen helden Gewidmet von der heimatgemeinde Stimmersdorf (Našim padlým hrdinům během 1. Světové války Věnováno rodnou obcí Mezná.)“

Na dalších deskách je seznam se jmény padlých.

Pomník je umístěn na vyvýšeném chodníku ohraničeném pětiúhlovou zdí s kovovým zábradlím. Pomník, chodník i zeď jsou kamenné. Pomník je v dobrém stav, nápisy jsou čitelné. Horní část pomníku je poškozena, poškození vypadá jako stopy po střelách.

Series Navigation<< Pomník obětem válek u hřbitova v LudvíkovicíchPamětní deska pilotům RAF z Rakovníka na domě Husovo náměstí čp. 111 >>
Tagy