weby pro nejsevernější čechy

Pomník Emericha Berty u kostela svaté Kateřiny Alexandrijské ve Stráži nad Nisou

U jižní strany kostela svaté Kateřiny Alexandrijské ve Stráži nad Nisou stojí památník prvnímu padlému v prusko-rakouské válce 1866 Emerichu Bertovi.

Na wiki v popisu kostela:

Ve Stráži nad Nisou (německy Habendorfu) proběhla večer 23. června 1866 první potyčka prusko-rakouské války, která si vyžádala i prvního padlého tohoto konfliktu: setníka Emericha Bertu z uherského městečka Ladany, jehož památku připomíná pamětní deska na jižní stěně kostelní lodi. V jihovýchodním koutě náměstí jižně od kostela se nachází pomník a kříž v místě, kde Emerich Berta zahynul.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Zum ehrenden Andenken
an den ersten im Feldzuge 1866
in Böhmen gefallenen östereichi-
schen Soldaten

Emerich Berta

Zugführer des k.k. Hussaren-
Regimentes Friedrich Wilhelm III.
König von Preussen
sowie an alle im Stadt-und
Landbezirke Reichenberg in
diesem Feldzuge gefallenen
oder in Folge ihrer Verwundungen
gestorbenen Krieger.

Překlad: K uctění památky prvního rakouského vojáka padlého v polním tažení 1866 v Čechách, Emericha Berty – četaře 10. c.k. husarského pluku Friedricha Wilhelma III., krále pruského, také všech bojovníků ve městě a okrese Liberec padlých nebo na následky zranění zesnulých.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5105-08187:

Památník 1866 v parkové ploše u kostela – Několikastupňový pomník obeliskového typu, ve střední části deska, v horní části chybí kovový prvek.

Kupodivu žádný zdroj necituje nápis na protilehlé straně pomníku:

Errichtet
von dem Local-Vereine zur
Erhaltung der Krieger-Denkamale
in politischen Bezirke Reochenberg
1896.

Podrobnější popis ->

Pomník byl postaven roku 1896 na podnět „Spolku pro udržování válečných pomníků v okrese Liberec“. Byl zhotoven u příležitosti 30. výročí skonu prvního padlého v prusko- rakouské válce v roce 1866, četaře Emericha Berty. Pomník byl postaven podle návrhu profesora Danta z Liberce. Na pomníku je v překladu tento nápis:

„K uctění památky prvního rakouského vojáka padlého v polním tažení 1866 v Čechách, Emericha Berty – četaře 10. c.k. husarského pluku Friedricha Wilhelma III., krále pruského, také všech bojovníků ve městě a okrese Liberec padlých nebo na následky zranění zesnulých.“ 

iDnes ->

V zápise ze staré habendorfské kroniky, přeložené kronikářkou Libuší Kubíkovou, stojí: „Několik Prusů zaujalo postavení za topoly lemujícími obecní cestu. Krátce nato padaly u Wörflovy budovy výstřely ze všech stran, takže v žádném domě nebylo možno přistoupit k oknu – kulky svištěly v jejich blízkosti. Hlídkující rakouští husaři se proto otočili a směřovali dolů v blízkosti kostela, aby se dostali na chrastavskou silnici a odtud do Liberce. Pruští myslivci, stojící za topoly, stříleli na husarskou hlídku, která projížděla od školy ke stodole. Velitel hlídky jménem Emerich Berta z Ladany (Maďarsko) uhnul proto z cesty, jel k topolům a mířil na jednoho pruského myslivce, který stál za topolem. Rána nešťastně zasáhla topol místo nepřítele. Ten získal čas, aby se připravil ke střelbě, zamířil a trefil husara přímo do prsou.“

Berta zemřel asi po třech hodinách v habendorfském hostinci U Zlaté koruny. O dva dny později byl pochován u zdi kostela.

V roce 1896 později vyrostl v Habendorfu pomník na počest Emericha Berty i všech, kdo v libereckém okrese v prusko-rakouské války padli. Jeho odhalení ozdobily významné rakousko-uherské celebrity na čele s Jeho Jasností Princem von Schaumburgem-Lippe. Památku Emericha Berty uctili rovněž jeho dva bratři.

V magazínu Patron – Informace přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor 1/95 se uvádí:

Původní podoba pomníku postaveného ve Stráži nad Nisou u hrobu Emericha Berty, prvního padlého v prusko-rakouské válce v roce 1866, vzala v průběhu dějin za své. „Pilní vlastenci“ jej zbavili všech kovových ozdob a nápisů. Za pomníkem ve zdi zde byly patrny stopy po pamětní desce. I ta byla vynaložením velké námahy ze zdi vyvrácena a jen jen díky své masívnosti a váze nebyla rozbita ani ukradena a mohla být nyní připevněna na své původní místo.

Z uvedeného vyplývá, že místo muselo projít důkladnou obnovou. Stručná zmínka zde ->

V sobotu dopoledne 11. prosince 2010 v obci Stráž nad Nisou liberecký arciděkan R. Jurnečka vysvětil pomník, který byl v prosinci loňského roku zcela obnoven na místě smrtelného zranění četaře Emericha Berty z rakouského husarského pluku č. 10. Starosta obce K. Jäsche potom odhalil naučnou tabuli u kostela sv. Kateřiny. Tabule je hlavně věnována srážce u Stráže nad Nisou 23. června 1866 a rovněž popisuje historii pomníků věnovaných Emerichovi Bertovi, který padl v uvedené srážce. Před těmito slavnostními akty se uskutečnila přednáška na téma prusko-rakouské války r. 1866, která byla doplněna filmovým materiálem.

Před obnovou vypadal pomník takto:

Foto na webu Liberecké dojmy a pojmy

Strážský občasník č. 3 září 2016:

A ještě:

Series Navigation<< Pamětní deska Emericha Berty na kostele svaté Kateřiny Alexandrijské ve Stráži nad NisouPomník obětem 1. světové války v Tursku >>
Tagy