weby pro nejsevernější čechy

Strážní domek (empírový pavilon) u ruského pomníku bitvy 1813 u Chlumce u Přestanova

Před ruským pomníkem bitvy 1813 u Chlumce, nacházejícím se u silnice 13 mezi Přestanovem a Soběchleby, stojí empírový pavilon.

Celý pomník je kulturní památkou, pavilon je jeho součástí:

Strážní domek čp. 34

V rohu upraveného prostoru pomníku je postaven empírový strážní domek obdélného půdorysu s půlkruhově odsazeným závěrem v podobě antického chrámu a sedlovou střechou. Před hlavní průčelí předstupuje portikus nesoucí trojúhelníkový tympanon. Na stěně domku jsou uvedeny základní údaje historické události, včetně informačních map bitvy u Chlumce.

Spolek pro vojenská pietní místa o památníku píše zde ->

V Centrální evidenci válečných hrobů je místo evidováno pod číslem CZE4214-32081.

Series Navigation<< Francouzský pomník bitvy u Chlumce 1813 ve StradověPamětní desky před ruským pomníkem bitvy 1813 u Chlumce u Přestanova >>
Tagy