weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska obětem 2. světové války v průchodu do atria Magistrátu v Ústí nad Labem

V průchodu do atria komplexu budov bývalého Krajského národního výboru v Ústí nad Labem z ulice Velká Hradební je umístěna pamětní deska obětem náletů z dubna 1945.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
NA PAMÁTKU OBĚTEM
LETECKÝCH NÁLETŮ
NA ÚSTÍ NAD LABEM
VE DNECH
17. A 19. DUBNA 1945

V Centrální evidenci válečných hrobů je deska evidována pod číslem CZE4214-34198:

Pamětní deska na památku obětem bombardování z konce 2. sv. války. Umístěna na boční straně u vchodu do Magistrátu města Ústí nad Labem. Imitace bronzu s nápisem „Na památku obětem leteckých náletů na Ústí nad Labem ve dnech 17. a 19. dubna 1945“. Osazeno v r. 2005.

Series Navigation<< Pomník padlých v Bosně a Hercegovině na Lidickém náměstí v Ústí nad LabemPomník generála Jaroslava Klemeše v Brné >>
Tagy