weby pro nejsevernější čechy

Pomník Rumburské vzpoury – hroby hrdinů na Lesním hřbitově v Novém Boru

Ve východní části Lesního hřbitova v Novém Boru, u branky, od níž vede pěšina k dalšímu památníku na místě popraviště, stojí obnovený pomník Rumburské vzpoury.

Současná podoba pietního místa (poněkud multifunkční, památníků je tu soustředěno hned několik) vznikla 27. října 2015, čehož jsme byli účastni. Ovšem pomník nad hroby hrdinů Rumburské vzpoury má mnohem delší historii.

Pomník byl rekonstruován podle dochovaných archivních pramenů (fotografie, model sousoší). Byl vztyčen v roce 1923 a v roce 1940 ho po záboru pohraničí zcela zničili nacisté. Autorem původní sochy byl sochař Karel Dvořák (1893-1950), zhotovitelem repliky je akademický sochař a restaurátor Martin Široký z Prahy (kniha Památky Nového Boru uvádí, že se na realizaci podíleli Milan Danihelka a Rudolf Huťa), který na ní pracoval od 4. února do 9. září 2015 . Na složitě tvarované stéle se třemi deskami pro pamětní nápisy a kamenným hákem pro instalaci věnců stojí vlastní socha. Stejně jako originál je památník vytvořen z hořického pískovce. Celkové náklady byly 866.000 Kč, z toho 379.000 Kč činila dotace z programu na zabezpečení péče o válečné hroby z rozpočtu Ministerstva obrany ČR. Celková výška je 3,5 metru, stéla je vysoká 1823 mm.

Dvořákův pomník se vymyká tradičním poválečným pomníků 20. let, které ve většině případů heroizovali vojáky. Pomník Rumburské vzpoury tvoří prostá, silně stylizovaná postava muže bez historických atributů, která ztělesňuje samotnou vzpouru. Lev, který se dívá opačným směrem, je zde jako zástupce české státnosti, ale zároveň i jako symbol statečnosti. Členitý, netypický podstavec složený ze čtyř sloupů má po stranách umístěny dva nápisy:

ZLE JEST
ČLOVĚKU
NEMÁ-LI
ZAČ BY
CHTĚL
ZEMŘÍT

PAMÁTCE
HRDINŮ
RUMBURSKÉ
VZPOURY
KTEŘÍ BYLI
POPRAVENI
29.5.
1918

O historii obnovy zde ->:

V roce 2010 založili členové ČSOL Nový Bor Josef Doškář, Robert Uksa, Zbyněk Cincibus a Pavel Danys Občanské sdružení Společnost pro obnovu pomníku Rumburských hrdinů v Novém Boru (OS). Navázali na odkaz novoborských legionářů z Kroužku pro postavení pomníku obětem Rumburské vzpoury, založeným v roce 1921. Jakoby se historie, dávno zapomenutá, znovu opakovala – po téměř 100 letech.

Prvním počinem Josefa Doškáře bylo nalezení předlohy-modelu pomníku, jehož autorem byl Karel Dvořák, v depozitáři Národní galerie Praha a získání licence od vlastníků autorských práv k využití předlohy pro výrobu jeho repliky. Bylo to radostné objevování odhalující také nová fakta a dokumenty o vzniku a sbírce prostředků na tehdejší dílo. Mezi přispěvateli byl i sám prezident T. G. Masaryk, což potvrzovalo důležitost této události. Nové OS oslovilo Průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích, která vyfotila model pomníku z NG. K záměru obnovy pomníku se přidalo město Nový Bor, které získalo podporu Ministerstva obrany a Libereckého kraje. V soutěži byla vybrána pražská firma pana Širokého k zhotovení samotné repliky. Je dílem sochařů Milana Danihelky a Rudolfa Huti.

Dne 12. srpna 2015 nastal dlouho očekávaný okamžik. Na Lesním hřbitově v Novém Boru byl po 75 letech pomník znovu instalován. Slavnostní odhalení se konalo 27. října 2015. PhDr. Vladislav Jindra byl mezi prvními řečníky. A byl dojat, že se dílo zdařilo – jako mnozí další na slavnosti s početnou účastí občanů města a okolí i představitelů města, kraje i vlády a Armády České republiky.

V Památkovém katalogu je sice místo evidováno, ale dle mého chybně – na mapě je místo, kde se nachází památník na popravišti. Část textu ale odpovídá:

Po vzniku Československa se stalo místo pohřbení 7 popravených místem piety a byla zahájena sbírka na postavení pomníku. Ten byl vytvořen podle návrhu akademického sochaře Karla Dvořáka (1893-1950) – postava muže stojícího s pokrčenýma nohama s rozhalenou košilí mající u nohou ležícího lva, na soklu citát L. N. Tolstého: „Běda člověku, který nemá, zač by zemřel“. Údajně v roce 1942 byl pomník jako symbol české státnosti (revolty) odstřelen. K obnovení hrobů došlo v roce 1946 a v roce 1958 bylo místo nově upraveno a opatřeno žulovým pomníkem (dnes přesunut na nové místo) se zkosenou horní hranou opatřený skleněnou černou deskou s nápisem: „Hrdinové / Rumburské / vzpoury / + 29. 5. 1918 / Jakub Bernard / * 23. 11. 1886 / Jiří Kovařík / * 15. 8. 1885 / Jakub Nejdl / * 22. 8. 1889 / Jan Pelnář / * 8. 11. 1890 / František Pour / * 21. 6. 1895 / Antonín Šťastný / * 15. 12. 1896 / Jindřich Švehla / * 30. 11. 1882.“

Před pomníkem jsou hroby popravených (pohřbeni byli 31. května 1918), označené kamennou tabulkou se jménem a datem narození. Okolí hrobů bylo uzavřeno ozdobným řetězem.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa lze najít doplňující informace:

Nový Bor – výstavba
pomníku obětem
1. světové války

„Obnova pomníku
byla spolufinancována
státní účelovou dotací
na zabezpečení péče
o válečné hroby
z rozpočtu Ministerstva
obrany České republiky.

Poskytnutá dotace
je 379.000,- Kč.

Termín obnovy:
únor – srpen 2015“

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5106-22119:

Hromadný hrob hrdinů Rumburské vzpoury, ohraničený kamenným obrubníkem, s pomníkem postavy muže stojícího s pokrčenýma nohama s rozhalenou košilí mající u nohou ležícího lva. Také je na hrobovém místě osazeno 7 kamenných pomníčků se jmény pohřbených.V r. 2014 umístěna infocedule historie Rumburské vzpoury. O hrob a jeho okolí se stará město Nový Bor, v rámci údržby celého hřbitova.

Series Navigation<< Pomník účastníkům 2. odboje na Lesním hřbitově v Novém BoruPomník Rumburské vzpoury v Novém Boru >>
Tagy