weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Tisé

Na konci schodiště, které vede od kostela svaté Anny v Tisé kolem hřbitova ke vstupu do skalního města, stojí pomník obětem 1. světové války.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa jsou k dispozici i historické fotografie:

Nápis:
Na paměť hrdinům,
padlým, zemřelým a pohřešovaným
za světové války 1914 -1918.

V dálce roztroušení
– v Tisé nezapomenutí.

Die gefallenen Helden ehrt dankbar
die Gemeinde Tyssa
1914 -1918

in der Ferne zerstreut
– in der Heimat unvergessen!

Seznam obětí dle portálu CEVCH MO ČR:
4 neznámí, v boji nezvěstní, Rudolf ?? nezvěstný v boji, Alfred Baumann jiné, Eduard Berger nezvěstný v boji, Ernst Berger jiné, Franz Berger padl v boji, Oskar Birk nezvěstný v boji, Reinhold Birk padl v boji, Albert Böhm padl v boji, Julius Feix padl v boji, Ernst Karl Focke jiné, Sigmund Fritsche nezvěstný v boji, Bruno Goldfriedrich padl v boji, Leo Grohmann nezvěstný v boji, Berthold Hahmann padl v boji, Julius Hahmann jiné, Franz Hiebsch jiné, Julius Hiebsch jiné, Julius Hiebsch jiné, Karl Hiebsch jiné, Ludwig Hiebsch jiné, Robert Hiebsch jiné, Rudolf Hiebsch nezvěstný v boji, Berthold Hieke nezvěstný v boji, Franz Hietel jiné, Anton Jahnel jiné, Ernst Jahnel padl v boji, Julius Jahnel nezvěstný v boji, Franz Kartak padl v boji, Josef Kinzel padl v boji, Josef Konrad padl v boji, Alfons Körtel padl v boji, Julius Körtel padl v boji, Josef Kraut padl v boji, Eduard Kühnel jiné, Rudolf Kühnel padl v boji, Wenzel Kühnel nezvěstný v boji, Paul Liebzeit jiné, Franz Lange padl v boji, Josef Mann padl v boji, Josef Paul padl v boji, Edwin Perthen nezvěstný v boji, Emil Perthen jiné, Franz Perthen padl v boji, Karl Perthen jiné, Karl Peter padl v boji, Franz Püschner jiné, Franz Josef Püschner padl v boji, Franz Josef Püschner jiné, Hugo Püschner jiné, Josef Püschner padl v boji, Josef Püschner jiné, Julius Püschner jiné, Karl Püschner padl v boji, Karl Püschner padl v boji, Karl Püschner nezvěstný v boji, Walter K. Püschner padl v boji, Josef Rehn padl v boji, Franz Reichfuss padl v boji, Otto Reichl padl v boji, Willi Richter nezvěstný v boji, Willi Rotsch nezvěstný v boji, Franz Ruhmich nezvěstný v boji, Reinhold Rühr jiné, Artur Rüster padl v boji, Richard Rüster padl v boji, Robert Franz Rüster padl v boji, Josef Schulze nezvěstný v boji, Karl Strache padl v boji, Franz Umlauft nezvěstný v boji, Franz Weigend padl v boji, Josef Weigend padl v boji, Reinhold Werner padl v boji, Albrecht Winkler padl v boji, Josef Winkler

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE-4214-34219:

Dnes už neaktuální seznam uvádí:

Nad kostelem při cestě do pískovcových skal nad schodištěm kamenný pomník na čtyřech sloupech s trojúhelným překladem a zadní kamennou deskou. Chybí nápisová deska, stav celkově zanedbaný. V průběhu r. 2011 ve spolupráci s obcí získán seznam padlých.

Pomník byl odhalen v roce 1929, v roce 2013 byl zrekonstruován do současné podoby.

Český rozhlas o pomníku uvádí:

Pomník v Tisé na Ústecku se dostal do projektu Má vlast cestami proměn. Tisá přišla v první válce o 81 mužů. V září roku 1929 tam proto slavnostně odhalili pomník věnovaný padlým a ve válečné vřavě ztraceným synům, manželům, otcům. Netrvalo dlouho a přehnala se nad ním druhá válečná doba.

V roce 1945 byla odstraněna původní deska se jmény i popisnými čísly domů, odkud jednotliví muži pocházeli. Pomník také dostal místo říšské hvězdu pěticípou. O jeho údržbu se nijak zvlášť nepečovalo a v 70. letech minulého století už byl značně poničený.

Díky místním nadšencům z občanského sdružení a zdejšímu obecnímu úřadu prošel pomník v roce 2013 rekonstrukcí. Před ní bylo schodiště už doslova nebezpečné, a tak se vybudovalo zcela nové. Žulová konstrukce pomníku zůstala původní, stejně jako boční stěny schodiště. A přežily i dva rododendrony.

Nově se nainstalovala pamětní deska s česko-německým nápisem. A kolem cesty, která vede od hlavní silnice kolem kostela sv. Anny až k pomníku a dál do skal, jsou informační tabule. Návštěvník se dozví spoustu zajímavostí z historie obce i o horolezení, které tu začalo psát své dějiny.

„Zdálo se nám důležité vrátit historickou paměť dnešním obyvatelům i návštěvníkům obce,“ říká starosta Tisé Jiří Jandásek.

A jak se podařilo celou opravu financovat? Obecní rozpočet by na to samozřejmě nestačil, ale díky místní akční skupině Labské skály a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu při Ministerstvu zemědělství se podařilo získat podstatnou část peněz z programu Rozvoj venkova. Šlo o zhruba 170 tisíc korun z celkových 250 tisíc.

V knize Tatíčku, vrať se k nám! 4 – Pomníky velké války na Děčínsku a Ústecku:

Stavbu pomníku obětem velké války schválilo obecní zastupitelstvo již v roce 1919. Následně byl zvolen přípravný pomníkový výbor, ale v pozdějších letech převzala iniciativu místní skupina horského spolku vedená předsedou Juliem Hiebschem. V roce 1927 odsouhlasilo obecní zastupitelstvo navzdory odporu komunistů instalaci pomníku na místě bývalé sochy Josefa II. postavené roku 1888 a odstraněné v roce 1923. Odpůrci tohoto řešení se ale úspěšně odvolali k okresní správě politické a pro pomník musel být nalezen nový pozemek, který obec záhy získala od děčínského okresu.

Stavební náklady dosáhly částky 35 tis. Kč a byly pokryty z darů a domovní sbírky, proti níž vystoupili místní komunisté. Čtyři rodiny následně odmítly udělit svůj souhlas s uvedením jmen svých padlých na památníku. Podle návrhu ústeckého architekta Ernsta Bergera pomník dodala firma Berger a syn z Ústí nad Labe, bronzovou nápisovou desku zhotovil Franz Suttner z Podmokel a zednické práce provedl místní stavitel Franz Ruhr. Slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku se uskutečnilo za hojné účasti místních i okolních spolků v neděli 8. září 1929. Pietní průběh slavnosti však narušovaly výkřiky komunistické mládeže, která se účastnila konkurenční akce uspořádané na protest místními komunisty u lidového domu.

Pomník se nachází na úpatí skalního masivu Tiských stěn a je přístupný kamenným schodištěm. Monument má podobu edikulovaného portálu tvořeného čtyřmi žulovými pilíři vynášejícími štítový překlad původně doplněný kovovým tlapatým křížem. Mezi dvojicí středních pilířů se nacházela rozměrná bronzová nápisová deska se jmény obětí velké války. V roce 1944 byly na pomník doplněny další tři desky upomínající na padlé příslušníky Wehrmachtu. Po roce 1945 byly tyto desky společně s dalšími německými nápisy a symboly odstraněny. Do své současné podoby byl pomník obnoven v roce 2013.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v Božím DaruPomník italských zajatců v zámeckém parku v Ploskovicích >>
Tagy