weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Martiněvsi

V parku na pomezí Martiněvsi a místní části Pohořice stojí pomník obětem Velké války.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
1914 – 1918.

PADLÝM
ze spojených obcí
MARTINĚVSE
POHOŘIC
a CHARVÁTEC.

Beneš Václ. 25 r.
Čada Jos. 23 r.
Halbich Václ. 32 r.
Hanzlík Jos. 26 r.
Hartman Alois 22 r.
Hartman Jos. 19 r.
Hausner Jos. 22 r.
Job Václ. 35 r.
Jahodář Jan 21 r.
Kocourek Václ. 20 r.
Kubát Jos. 43 r.
Kozelka Ferd. 26 r.

Kinld Václ. 20 r.
Libertin Jan 48 r.
Lisec Alois 30 r.
Michl Václ. 24 r.
Máj Rud. 27 r.
Peluněk Mir. 22 r.
Polák Václ. 23 r.
Polák Jos. 33 r.
Podaný Rud. 21 r.
Pivnička Karel 34 r.
Rychtářík Matěj 21 r.
rajchrt Ant. 28 r.
Gold Karel 46 r.

Rabas Jos. 35 r.
Sámek Frant. 21 r.
Staněk Václ. 24 r.
Saur Frant. 43 r.
Sekera Jan 37 r.
Štekrt Ad. 24 r.
Ševčík Ant. 26 r.
Trejbal Jos. 34r.
Tůma Rud. 28 r.
Valina Jan 32 r.
Vondráček Václ. 36 r.
Zaveský Old. 21 r.

Web nezmiňuje ještě jeden nápis, umístěný v horní části pomníku: TĚM / KTEŘÍ ŽIVOTY / SVÉ OBĚTOVALI

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4211-56388:

Žulový pomník o celkové výšce cca 4,5 m se nachází na návsi obce Martiněves v oploceném prostoru, do kterého se vchází brankou. Základ pomníku tvoří žulové kvádry, na kterých je postaven pomník kvádrového tvaru. Na všech stranách těla pomníku jsou upevněny černé žulové leštěné desky. Na čelní straně je na desce nápis PADLÝM ZE SPOJENÝCH OBCÍ MARTINĚVSE POHOŘIC A CHARVÁTEC. Nad tím je do pomníku vyryt nápis TĚM KTEŘÍ ŽIVOTY SVÉ OBĚTOVALI 1914 – 1918. Po ostatních stranách jsou umístěny pamětní desky z leštěné žuly o rozměrech cca 45 x 100 cm s vyrytými jmény padlých.

O pomníku je v publikaci Tatíčku, vrať se k nám – díl 3, pomníky velké války na Litoměřicku bohužel jen zmínka v soupisu pomníků, podrobnější popis chybí:

Pohorschitz, pomník odhalen 7. 9. 1924, autor Josef Lisec

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války ve VrbcePomník vojákům Rudé armády ve Mšeném-lázních >>
Tagy