weby pro nejsevernější čechy

Francouzský pomník bitvy 1813 u Chlumce na rozcestí u Přestanova

U hlavní silnice 253 mezi Přestanovem a Unčínem, v místě, kde odbočuje vedlejší silnice na Stradov, stojí pomník bitvy 1813 u Chlumce, zvaný francouzský.

Pomník připomíná střet spojené armády Pruska, Rakouska a Ruska s armádou císaře Napoleona, ke kterému došlo v roce 1813. Tudy se chtěla 29. 8. 1813 probít francouzská vojska, aby zlikvidovala ruské dělostřelecké baterie. Plán jim však zhatil včasný příjezd gardové jízdy Rusů.

Pomník je kulturní památkou:

Žulový pomník ve stylu tzv. geometrické secese postavený v roce 1911 na náklad obce je tvoře štíhlým komolým jehlanem přerušeným ve výši soklu pásovou římsou s nápisy, postaveným na třech schodišťových stupních. Jehlan je završen mnohostěnem, na jehož čtyřech stěnách je letopočet 1813. Jako jediný nese původní nápisy i ve francouzském jazyce.

Pomník stojí asi 500 m serozápadně od obce, u křižovatky silnic z Přestanova, Stradova a Unčína, přesněji ve “vidlici” silnic vedoucích na východ do Stradova a na jihovýchod do Přestanova. Pomník ze žuly vytesaný tvoří štíhlý komolý jehlan (obelisk) přerušený ve výši soklu pásovou římsou osazený na třech schodišťových stupních a završený koulí, která je částečně jakoby “zabalena” do obalu složeného ze čtvercových dílů z nichž na čtyřech, směřujících ke světovým stranám, je letopočet: “1813”. Na severní a jižní straně osazeny žulové vyleštěné desky s nápisy – na severu s německým a českým, na jihu s ruským a francouzským, ten český zní: “ROZHODUJÍCÍ MÍSTO BITVY / U PŘESTANOVA / DNE 29. A 30. SRPNA 1813”. Kolem obelisku ozdobný železný řetěz osazený na osmi hranolových sloupcích postavených do čtvercového půdorysu. Sloupky na nárožích jsou podstatně vyšší. Žula na pomníku je opracována převážně hrubě, pouze na hranách je opracována do hladka.

Spolek pro vojenská pietní místa na svém webu cituje nápisy:

1813

ENTSCHELDUNGS SCHLACHT
BEI PRIESTEN
AM 29. UND. 30. AUGUST 1813

ROZHODUJÍCÍ MÍSTO BITVY
U PŘESTANOVA
DNE 29. A 30. SRPNA 1813

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МЕСТО СРАЖЕНИЯ
У ПРШЕСТАНОВА
29. И 30. АВГУСТА 1813 Г.

LE LIEU DÉTERMINANT
DE LA BATAILLE
DE PŘESTANOV
LE 29. 30. AOUT 1813

A přidává info:

Bitva u Chlumce se odehrála ve dnech 29. srpna až 30. srpna 1813 u obcí Chlumec a Přestanov v Severních Čechách. Spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska v ní porazily podstatně silnější armádu francouzského císaře Napoleona, které velel generál Vandamme.Během této bitvy byly zcela zničeny obce Chlumec, Stradov, Žandov, Přestanov, Roudné a Dolní Varvažov. Zemřelo na 9 300 spojenců, převážně Rusů, a 11 000 Francouzů, další tisíce vojáků pak byly zraněny.

Pomník je evidován v Centrální evidenci válečných hrobů pod číslem CZE-4214-32016:

Vysoký štíhlý zužující se žulový hranol zhruba 7 metrů vysoký na trojnásobně odstupňovaném schodišťovém základu. Na vrcholu mnohostěn ve tvaru koule s nápisem 1813. Kolem ohraničeno řetězy osazenými v žulových sloupcích. Na bronzové nápisové desce v českém, německém, ruském a francouzském provedení nápis“Rozhodující místo bitvy u Přestanova dne 29. a 30. srpna 1813″. Pomník zbudován ke 100. výročí bitvy v r. 1913, státem chráněná kulturní památka.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v Nouzově u SemilPomník obětem 1. světové války na kapli svatého Františka Régis na návsi v Soběchlebech >>
Tagy