weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. a 2. světové války na Havlíčkovo náměstí v Jirkově

Na Havlíčkovo náměstí v Jirkově u ulice Chomutovská v menším parku stojí trojice pomníků, na severním okraji je to pomník, dnes věnovaný obětem 1. a 2. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
1914 -1918
VZPOMÍNKA PADLÝM
OBČANŮM NOVÉHO SEDLA n.B.
PRVNÍHO A DRUHÉHO ODBOJE
1939 -1945

Poznámka: pomník přenesen z jiného místa

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4203-00114:

Betonový podklad polepený kameny, nad kterými se tyčí kamenný obelisk s nápisy.

V poznámce Spolku pro vojenská pietní místa sice zatím figuruje slovo „pravděpodobně“, ale já si dovolím ho vynechat. Kniha Tatíčku, vrať se k nám 2 totiž údaj zcela jasně potvrzuje:

Oběti Velké války z Nového Sedla připomínal nejprve náhrobek s kamenným křížem a dvojicí truchlících cherubínů zřízený Josefem a Annou Wettovými na místním hřbitově na památku jejich syna Josefa, který padl „na poli cti a slávy“ 28. listopadu 1914 v Srbsku. Později, v roce 1928, byl na popud německého sboru dobrovolných hasičů a za podpory místních obyvatel postaven za částku 4 000 Kč nový pomník zhotovený kameníkem Franzem Richterem z Jirkova. Jeho slavnostní odhalení se uskutečnilo v neděli 10. června 1928 za účasti farářů Dr. Karla Hubatschka a Johanna Herknera, bývalého polního kuráta 92. pěšího pluku, kteří pomník společně vysvětili.

Nový pomník stál při vstupu na hřbitov na zvýšené podestě se schodištěm a měl podobu menší kamenné stély, tzv. bludného balvanu. Stéla byla osazena tlapatým křížem a nápisovou deskou s dedikací „Für unsere in Weltkriege Gebliebenen“ – česky „Pro naše padlé ve světové válce“. Pod ní byla uvedena jména 28 padlých, včetně jejich vojenské hodnosti, plukovní příslušnosti, data a místa úmrtí.

V souvislosti s likvidací obce v důsledku těžby hnědého uhlí na lomu Jan Šverma byl v roce 1975 pomník tranferován do Jirkova. V současnosti se nachází na Halvlíčkově náměstí a je opatřený novou pamětní deskou upomínající na oběti prvního a druhého odboje z Nového Sedla nad Bílinou.

Foto pomníku krátce po odhalení (z knihy Tatíčku, vrať se k nám 2)
Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války ve Svojsíkových sadech v JirkověPomník obětem 1. a 2. světové války na Havlíčkovo náměstí v Jirkově >>
Tagy