weby pro nejsevernější čechy

Pomník (hrob) padlým vojákům Rudé armády v Horním Slavkově

Uprostřed hřbitova u kostela svatého Jiří v Horním Slavkově se nachází pomník (hrob) padlým vojákům Rudé armády.

Pietně upravené místo. Pěšina, lavičky, zídka, tři schody na horní vydlážděnou plochu, zakončenou další nízkou zídkou kolem velké obdélné plochy. Na ní stojí kamenný pomník s rudou hvězdou ve spodní části, nápisem a jmény, Vpravo kovový artefakt – snad věčný oheň a z obou stran nádoby na květiny.

Web Spolku pro vojenská pietní místa nabízí přepis i překlad nápisu:

ЗДЕС ПОХОРОНЕНЫ ВОИНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ:
АРХИПОВ СЕРГЕЙ, СЕРЕДА МАКСИМ, НИКИТИН АЛЕКС., ПОЛЕВИК СТЕПАН, АЛЕКСЕЕНКО ВАСИЛИЙ, ЗЮБНА ГРИГОРИЙ, СИМЛО БОРИС, ЗУМАС ФЕДОР, ГАРБУСОВ МИТРОФАН, НОВИКОВ ВАСИЛИЙ, ТРОЯНОВ ПЕТР, СОКОЛОВ ИВАН, МИКЕЕВ АНДРЕЙ
ПОГИБШИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 Г. Г.

překlad do češtiny:
ZDE JSOU POHŘBENI VOJÁCI SOVĚTSKÉ ARMÁDY:
ARCHIPOV SERGEJ, SEREDA MAXIM, NIKITIN ALEX., POLEVIK STĚPAN, ALEKSEJENKO VASILIJ, ZJUBNA GRIGORIJ, SIMLO BORIS, ZUMAS FEDOR, GARBUSOV MITROFAN, NOVIKOV VASILIJ, TROJANOV PETR, SOKOLOV IVAN, MIKEJEV ANDREJ
ZAHYNULÍ VE VELKÉ VLASTENECKÉ VÁLCE V LETECH 1941 – 1945

Hrob je evidován v Centrální evidenci válečných hrobů pod číslem CZE4107-10036. Je zde ovšem řečeno, že jde o „kamenný pomník s nápisy a jmény obětí v azbuce věnovaný umučeným sovětským vojákům„, nikoli padlým. Informační tabule u kostela uvádí, že je věnován sovětským občanům, kteří ve městě zahynuli při otrockých pracích během druhé světové války.  Tudíž kdo ví, jak to vlastně je…

Series Navigation<< Pomník obětí komunismu na hřbitově u kostela svatého Jiří v Horním SlavkověPomník obětem světových válek v České Lípě >>
Tagy