weby pro nejsevernější čechy

Švédská mohyla mezi Varnsdorfem a Studánkou

Míst, která míjíme a málokdy nás donutí zastavit, je spousta. A nemusíme za nimi ani nikam daleko, řadu jich máme přímo pod nosem. Kdy naposledy jste se třeba donutili zastavit v kopci, abyste se podívali, co to tam vlastně za těmi stromy prosvítá? Kousek pod místem, kde je vjezd k terénu, na němž se jezdí jeden ze závodů FichtlCupu, se nachází v lese u cesty upravená skalka a u ní informační cedule. Stránky města uvádějí:

Též zvaná švédský hrob. Přírodní skalka z rozvětralého vulkanitu, na jejím vrcholu stojí dubový kříž s ukřižovaným Kristem /malba na plechu/. V nice vytesané do skalky je umístěna na plechu malovaná postava Panny Marie. Je to připomínka na švédské tažení generála Wrangela r. 1642 a místní potyčku jednoho z jeho oddílů s posádkou hradu Tolštejna. Krátká krvavá bitka byla záminkou ke zničení tolštejnského hradu. Švédská mohyla byla z iniciativy KPMV zařazena v roce 2000 vedením města do Místního programu obnovy venkova. Památka byla obnovena městem Varnsdorf a znovu vysvěcena v r. 2005.

Podrobnější informace jsou k dispozici třeba u kačerů:

U silnice mezi Varnsdorfem a Studánkou se nachází Švédská mohyla. Vyznačuje místo a připomíná padlé ze srážky mezi švédskými vojsky generála Wrangela a posádkou hradu Tolštejna vedenou plukovníkem Mathlohem, která se zde odehrála v roce 1642.

V tomto roce dorazily menší švédské oddíly do Cech a v okolí Varnsdorfu Altschönbornu (Staré Studánky) loupily a vymáhaly na osadách velké poplatky a krmivo pro koně. Císařská posádka chtěla vydírání zabránit a nad švédskými oddíly zvítězit. Sestoupili z hradu a u tzv. Kamenného kříže pod vesnicí Studánka, v místech, kde napravo od silnice téměř na stejné úrovni stojí v polích osamocená skála s názvem Sieberhalle, došlo ke krvavé bitvě a na obou stranách padlo mnoho vojáku. Císařský oddíl byl s velkými ztrátami odražen, ustoupil zpátky na Tolštejn. Hrad byl z okolních kopců (např. švédské valy) ostřelován těžkými děly generála Torstensona, zápalnými dělovými koulemi posléze zapálen a posádka vypuzena.

Na památník byla v neznámé době upravena přírodní vulkanitová skála. Ještě v 60. letech 20. století byl pomník v dobrém stavu, roku 1970 jej však hledači pokladů v domnění, že jde o skutečný hrob ve kterém by mohli nalézt nějaké artefakty po padlých vojácích vytrhli ochrannou mříž, krompáčem rozbili cihlovou stěnu s obrazem a celý památník silně poničili.

Z popudu Kruhu přátel Muzea Varnsdorf a za jeho spolupráce byla Švédská mohyla vedením města zařazena do Místního programu obnovy venkova již v roce 2000. Teprve v roce 2004 byla dotace městu schválena a započato s pracemi. Došlo jak k úpravě příjezdové cesty a odstranění náletového porostu, tak k celé rekonstrukci niky pro obraz včetně zhotovení nového obrazu a ochranné mříže. Na vrcholku skalky byl vztyčen nový dubový kříž s plechovým korpusem Krista. Na prostranství byla umístěna velká informační tabule s popisem lokality. Dobrý stav památky přetrvává dodnes.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Bez nápisu

Informační panel u mohyly:
Švédská mohyla připomíná padlé ze srážky mezi švédskými vojsky generála Wrangela a posádkou hradu Tolštejna vedenou plukovníkem Mattlohem, která se zde odehrála roku 1642. Císařský oddíl byl s velkými ztrátami odražen, ustoupil zpátky na Tolštejn, odkud byl později vypuzen generálem Torstenssonem.

V Centrální evidenci válečných hrobů není místo evidováno.

Takže zbývá už jen přidat nějaké obrázky.

Series Navigation<< Pomník osvobození v Dolních Zálezlech
Tagy