weby pro nejsevernější čechy

Pomník vojáků Rudé armády na hřbitově ve Stříbře

Na východní straně městského hřbitova ve Stříbře je u stěny umístěn pomník-hrob vojáků Rudé armády.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Здесь похоронены Бывш. военнопленные Советские офицеры
Василий Иванович Журбенко и Филипп Федорович Буцукин
погибшие от рук фашистких палачей при освобождении из плена 5.мая 1945 года
Вечная память Дорогие Товарищи!

Zde jsou pohřbeni býv. váleční zajatci, důstojníci Rudé armády
Vasilij Ivanovič Žurbenko a Filip Fedorovič Bucukin
zahynuvší rukama fašistických katů při osvobozování ze zajetí 5.května 1945.
Věčná Vám památka, drazí soudruzi!

NA PAMÁTKU
OBĚTEM FAŠISMU
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE3215-05972:

Mohutný památník se skládá ze dvou kvádrů s horní stranou pokrytou keramickou dlažbou, stěny jsou obloženy bílými deskami. V průčelí předního kvádru je připevněna černá nápisová deska s textem: Na památku obětem fašismu za druhé světové války.

Památníku vévodí komolý jehlan sestavený ze žulových kostek. V dolní časti tohoto tělesa je připevněna černá deska s textem: Zde jsou pohřbeni bývalí váleční zajatci, důstojníci Rudé armády Vasilij Ivanovič Žurbenko a Filip Fedorovič Bucukin zahynuvší rukama fašistických katů při osvobozování ze zajetí 5. května 1945. Věčná Vám památka, drazí soudruzi.

Zadní část památníku tvoří mohutná stěna s pěti pilíři, která je obložená keramickou dlažbou hnědo-červené barvy. Okolí památníku tvoří betonová plocha, ze dvou stran lemovaná nízkou stěnou ze žulových kostek.

U východní stěny městského hřbitova se nachází nejmohutnější památník postavený na Tachovsku válečným zajatcům – příslušníkům Rudé armády. Ve skutečnosti se jedná pomník postavený nad společným hrobem dvou důstojníků, údajně majorů Rudé armády. Vasilij Ivanovič Žurbenko a Filip Fedorovič Bucukin položili své životy u Stříbra v posledních dnech války. Oba byli, podle výpovědi pamětníka , účastníky transportu důstojníků Rudé armády, který skončil 5.května 1945 právě ve Stříbře. Vzhledem k tomu, že již prý bylo toho dne ve večerních hodinách slyšet blížící se spojenecké jednotky, vzali sovětští důstojníci své osvobození do vlastních rukou a napadli doprovodný německý personál. Při střetnutí bylo údajně několik desítek sovětských velitelů více či méně těžce zraněno a zmínění dva důstojníci zastřeleni. Oba byli pohřbeni na místě události, tj. při cestě do Těchlovic, snad ještě týž den. Později byl hrob upraven a opatřen pomníkem. Pravděpodobně v r. 1953 došlo k exhumaci pozůstatků obou padlých a jejich převezení na městský hřbitov, kde byl pak nad jejich společným hrobem postaven pomník. Dnešní podoba objektu je výsledkem rozsáhlé rekonstrukce provedené při příležitosti 40. výročí osvobození.

Series Navigation<< Kenotaf Aloise Zitterbarta na hřbitově ve StříbřePomník obětem 1. světové války v Tisové u Tachova >>
Tagy