weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Hrdlech

V centru obce Hrdly, kde se kříží několik místních komunikací, stojí na travnaté ploše u bývalého zámku před sousoším sv. Benedikta pomník obětem Velké války.

Sokl, na němž pomník stojí, vypadá novodobě. Před ním malá plocha pokrytá kačírkem, ohraničená obrubníkem. Na rozšířené podestě podstavce stojí samotný pomník (zřejmě pískovec). Na bocích panelu sloupy s patkou, mezi nimi deska se seznamem jmen. Přes sloupy první římsa s letopočty, mezi nimi tři prázdné ovály. Druhá římsa s nápisem V UPOMÍNKU NAŠIM PADLÝM, nad ní v oblouku palmová ratolest se stuhou. Zadní strana hladká, zjevně plošně vyspravovaná.

Web Spolku pro vojenská pietní místa cituje nápis na pomníku:

V UPOMÍNKU NAŠIM PADLÝM

1914 – 1918

JAKUBEC B. 45 R.
ZEMAN F. 24 R.
KRUMBHOLC V. 20 R.
DUPAL J. 19 R.
PROCHÁZKA F. 28 R.
MYŠÁK F. 24 R.
PROCHÁZKA J. 24 R.
ČERNÝ L. 21 R.
PETRŽILKA J. 29 R.
FIDLER F. 34 R.
MENHART D. 23 R.
ZBUZEK V. 26 R.
PATOČKA J. 22 R. NEZVĚSTNÝ
KOŠŤÁL J. 30 R.
ZAHÁLKA F. 23 R.
KNECHTL F. 27 R.
EDR F. 23 R.
MACH F. 21 R.
ROSENTHÁL V. 28 R.

Pomník je evidován v Centrální evidenci válečných hrobů pod číslem CZE4205-00506:

Pomník v zeleném prostranství, ozdoben kovovými prvky a nápisem se seznamem osob. Na pomníku vytesáno 19 jmen.

Series Navigation<< Pamětní deska Karla Košvance na vlakovém nádraží v Bohušovicích nad OhříPomník obětem 1. světové války u kaple Všech svatých v Rohatcích >>
Tagy