weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem světových válek u kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava v Kralupech nad Vltavou

Na travnatém prostranství za kostelem Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava v Kralupech nad Vltavou směrem k Mostní ulici stojí pomník obětem světových válek.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
NESMRTELNÝM
1914 – 1918
1939 – 1945

PRSŤ Z BOJIŠŤ
ZBOROV – TERRON
DOSS ALTO

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE2111-02018:

Socha mužského aktu v záklonu, klečícího na levém koleni, s levou rukou opírající se o čelo a předsunutou pravou nohou, zobrazující raněného vojáka-oběti. Pomník je věnován obětem první a druhé světové války.

Osobně bych na první pohled odhadoval, že jde o pomník obětem Velké války, aktualizovaný dodatečnými letopočty. Což se potvrzuje z dalších zdrojů:

Pomník obětem 1. a 2. světové války se nachází přímo v centru města, na západní straně kostela Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava. Je tvořen podstavcem z bílého travertinu, na kterém stojí socha „Raněného“ od sochaře Jana Straky, žáka J. V. Myslbeka. Pomník byl slavnostně odhalen v roce 1930. Původně se jednalo o pomník obětem 1. světové války.

Na podstavci je nápis „ Nesmrtelným 1914-1918, 1939-1945“. Letopočet 1939-1945 byl na pomník doplněn až později, po 2. světové válce. Pod nápisem je menší kovová deska s názvy bojišť 1. světové války: „ZBOROV – TERRON – DOSS ALTO“, za kterou je uložena prsť z těchto bojišť čs. legií. Ta sem byla umístěna roku 1937. Prostor kolem pomníku je tvořen parkovou úpravou s lavičkami, dlážděnými chodníky a povrchem ze štěrku a písku. Prostor získal nový vzhled v r. 2016 v souvislosti s úpravami centra města. Pozadí pomníku tvoří lípa.

U pomníku se každoročně konají v květnu, při oslavách konce druhé světové války, a v říjnu, při oslavách vzniku Československé republiky, pietní slavnosti za účasti představitelů města.

Series Navigation<< Pomník obětem 2. světové války na Hostibejku v Kralupech nad VltavouPomník vojákům Rudé armády na náměstí v Údlicích >>
Tagy