weby pro nejsevernější čechy

Pomník vojáků Rudé armády na hřbitově v Raspenavě

Na hřbitově v Raspenavě poblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie je umístěn pomník vojáků Rudé armády.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
NEHYNOUCÍ ČEST
A SLÁVA HRDINŮM
VÍTĚZNÉ SOVĚTSKÉ
ARMÁDY KTEŘÍ
POLOŽILI SVÉ
ŽIVOTY ZA
OSVOBOZENÍ
NAŠÍ VLASTI.
9.5.1945

Poznámka:
Hromadný hrob 10 sovětských vojáků a 1 ruské dívky, kteří zahynuli na konci II. sv. v. a byli sem uloženi z několika míst na hřbitově a z okolí; jejich jména na náhrobku nejsou uvedena; návrh pomníku – Jan Ota, instalován r. 1956, v r. 1958 opatřen pamětní deskou od kamenického mistra Rudolfa Petrnouška. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-08445:

Kamenný náhrobek v podobě úzkého čtyřbokého kvádru opatřený pěticípou hvězdou a pamětní deskou.

Pomník byl určitý čas kulturní památkou:

č. 5-4430, památník Rudoarmějcům – zápis do státního seznamu kulturních památek ze dne: 7. 4. 1966

č. 0/1994 (37), zahájení řízení ke zrušení prohlášení ze dne: 6. 5. 1992

č. 0/1994 (8), návrh na zrušení prohlášení, č. 3518/1995, rozhodnutí o zrušení prohlášení za KP  ze dne: 4. 2. 1997

Památník na hřbitově v Raspenavě je dokladem osvobozujících bojů armády SSSR proti okupantům. Památník byl prohlášen za KP pouze z politických důvodů.

Původní evidenční list památky:

Památník Rudoarmějců na hřbitově včetně hromadného hrobu. Na prostorném hrobě dvoustupňová náhrobní deska s čelným pylonem z umělého kamene ve tvaru komolého jehlanu s pěticípou kovovou hvězdou a černou chodopakovou deskou na čelní straně s nápisem. Dle sdělení místního hrobníka p. Josefa Prokurátora je v hrobě pochováno 10 neznámých vojáků RA, kteří padli při osvobozování naší vlasti v květnu 1945 a byli pochování porůznu po okolí. V r. 1946 byli exhumováni a přeneseni na hřbitov a pohřbeni – v jednom hrobě 7 osob, v druhém 2 osoby a ve třetím 1 osoba. Ve zvláštním hrobě byla pochována Ljuba Nichonen, 17 letá dělnice prádelny K. H. Biernet, Raspenava, zemřelá 1944. V roce 1956 byla provedena nová exhumace a všichni pohřbeni do jednoho hrobu a současně vybudován památník. 1956 – n.p. Prefa Raspenava pod vedením J. Dubského dle návrhu Jana Oty, 1958 – pamětní deska, zhotovil kam. mistr Rud. Petrnoušek.

Series Navigation<< Hroby obětí 1. světové války na hřbitově v RaspenavěPomník obětem 1. světové války na hřbitově v Lázních Libverda >>
Tagy