weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatých Jana a Pavla v Knínicích

U silnice v Knínicích stojí kaple, obklopená řadou dalších památek, v 99 % zdrojů uváděná jako bezejmenná, leč zasvěcená svatým Janu a Pavlovi.

Zasvěcení kaple je zmíněno v Památkovém katalogu v souvislosti se čtveřicí smírčích křížů, podrobně o kapli samé pak zde ->

Kaple sv. Jana a Pavla (Kapelle zum heiligen Johann und Paulus)

V centru při silnici, ve svažitém terénu, se na kamenném soklu rozkládá čtvercový objekt (ve středu se schodištěm k průčelí) z r. 1741 (přestavěn 1896 a v l. 1914 – 18) s odsazeným trojbokým závěrem a přístavky. Fasády s nárožními pilastry, triangl štítu se zubořezovým vlysem pod segmentem a kruhovým oknem, nad ním jednoduchá jehlancová dřevěná věžička s malým litinovýmzvonem. Nad portálem (mělký rizalit) vloženým do sloupové edikuly trojúhelný fronton ve vrcholu s křížem a piniovými šiškami po stranách. Opraven soukromníkem (1970).

Vpravo svatostánku podestu sdílel vysoký sloup se skulpturou Panny Marie z r. 1707. V zimě 2011 praskl a nyní se tu povalují jen zubožené trosky. Obdobný osud stihl i boží muka na záp. okraji (směr Nakléřov), údajně vzala za své v důsledku dopravní kolize.

Nikde jinde se mi nepodařilo o kapli něco najít. Zjevně užívaná není. Omítky na čelní straně opadávají, nejspíš vlhkostí od blízké silnice. Přístupové schodiště je pod větvemi dřeviny před kaplí zcela neviditelné, nevede k němu od silnice přes malý příkop (na rozdíl od sousedního pomníku obětem Velké války) ani žádný mostek. Vidět je částečně až z boku od zmíněného pomníku, vstoupit se na něj ale nedá.

Dle popisku u fota je kaple v soukromém vlastnictví ->

Series Navigation<< Kostel svatého Martina v TurskuKaple Panny Marie u bývalého zámku Ledebour >>
Tagy