weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie Pomocné v Kostomlatech pod Milešovkou

V parkově upraveném prostranství nedaleko místního hřbitova (ulice Hřbitovní) stojí v Kostomlatech pod Milešovkou v blízkosti zázračné studánky kaple Panny Marie Pomocné.

Mapy.cz udávají:

Současná kaple pochází z roku 1826 a byla postavena na místě starší barokní kaple ze 40. let 18. století. Kaple stojí poblíž pramene, který prý zázračně uzdravil několik lidí a kvůli kterému se zde konala procesí.

Kaple je kulturní památkou a informací je o ní na netu překvapivě dost:

Poutní kaple Panny Marie Pomocné v Kostomlatech pod Milešovkou zvaná „U studánky“ s obrazem Panny Marie Pomocné na plátně. Nachází se na východním konci obce v parku současně s pomníkem padlých z I. světové války. Za oltářem kaple vyvěrá pramen s vodou u níž byly objeveny léčivé účinky a který byl sveden do volně přístupné kamenné stavby poblíž kaple.

Poutní místo zasvěcené Panně Marii Pomocné vzniklo ve 2. čtvrtině 18. století poblíž studánky, jejíž voda byla velmi osvěžující. Na počátku 18. století byla studánka vyzděna a dostala i ochrannou střechu.

V roce 1734 byl těžce nemocný kostomlatský panský sládek Kryštof (Christoph) Habel. Na jeho onemocnění nezabíraly žádné tehdejší léky. Byl velkým mariánským ctitelem. Na základě této úcty si proto opatřil obraz s výjevem Panny Marie Pomocné s Ježíškem, který namaloval na plátno truhlář v Mošnově Martin Patzelt. Při jedné z modliteb před tímto obrazem pocítil nemocí těžce sklíčený Habel silné vnitřní vnuknutí, které mu radilo, aby se odebral ke studánce a tam se z pramene napil a omyl. Když učinil co mu bylo vnuknuto, okamžitě se uzdravil. Po tomto svém prožitku z vděčnosti pověsil zmiňovaný obraz nad studánku k veřejné úctě. Denně pak ke studánce přicházel. Posléze se zde uzdravila i jeho matka, která však nevěřila, že byl nadpřirozeně uzdraven. V té době se již zprávy o jeho uzdravení rozkřikly a studánka se stala cílem četných poutníků. Došlo k mnoha dalším uzdravením a to vše vedlo ke zrodu poutního místa litoměřické diecéze.

Kolem studánky se začala v roce 1743 stavět kaple, která byla postavena v roce 1748. Dnes na tomto místě stojí pomník padlých z I. světové války. Tato kaple byla podstatně větší než je současná. Byla vybavena oratoří, sakristií a kůrem. V roce 1749 do ní byly instalovány varhany zhotovené chabařovickým varhanářem Standfussem. Kaple měla tři větší a čtyři menší okna, průčelí bylo ozdobeno třemi kamennými sochami sv. Vojtěcha, sv. Prokopa a Panny Marie s Ježíškem. Průčelí bylo završeno kovaným křížem. Jednoduchý oltář do kaple zhotovil v roce 1750 kostomlatský truhlář Schafranka. Tato „stará“ kaple byla vysvěcena 13. srpna 1750 poblíž svátku Nanebevzetí Panny Marie a obraz od Kryštofa Habela byl vsazen do oltáře. Podle záznamů do roku 1770 činil počet poutníků ročně až třicet tisíc. Poutní aktivita byla přerušena josefinskými reformami, které zakázaly procesí. Kaple byla úředně uzavřena a začala se rozpadat.

Když po josefinských reformách byla obnovena procesí počátkem 19. století, návštěvnost místa opět stoupala a v letech 1825–1826 byla postavena současná menší kaple v klasicistním slohu. Byla vysvěcena roku 1840 Panně Marii Pomocné. V roce 1841 byla stará kaple úplně rozebrána a kamenné sochy z průčelí byly přemístěny po obci. Sochy svatých Vojtěch a Prokopa stály u dolní kovárny v Kostomlatech.

V 19. století počet poutníků stále stoupal. Četná procesí v té době mířila na dvě poutní místa: do Kostomlat pod Milešovkou a do Bohosudova. Velký podíl na poutích do Kostomlat měl bohosudovský jezuita P. Josef Dvořák, který byl v Kostomlatech také zázračně uzdraven. Následně přiváděl z Bohosudova do Kostomlat až do své smrti 18. února 1893 pravidelně procesí.

Na počátku 20. století sem putovalo ročně více než tři tisíce poutníků a svátosti přijímalo 500–600 osob. Hlavním svátkem byl 15. srpen den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Dnes málokdo tuší slavnou minulost místa a kaple je vyhledávána spíše zahraničními poutníky.

Interiér kaple prochází po roce 2000 rekonstrukcí a není přístupný.

Památkový katalog:

Obdélná zděná kaple s půlkruhovým závěrem z r. 1825, stojící na místě starší kaple z r. 1748. Průčelí s vpadlým obdélným polem uprostřed, v něm půlkruhově zaklenutý vchod. V postranních ústupcích dvojice sloupků. Na střeše plechová vížka.

Původní evidenční list památky:

Obdélná kaple (poutní místo nad studánkou) s půlkruhovým závěrem, zděná a omítaná. Průčelí s vpadlým obdélným polem uprostřed, v něm půlkruhově zaklenutý vchod. V postranních ústupcích umístěny dvojice sloupů. Nad neúplně vyvinutým kladím obdélný štít v šíři celého průčelí, uprostřed proložený segmentem. Ve štítě, na obdélné ploše s kapkami po stranách, letopočet MDCCCXXV, na vlysu nápis O MARIA HILF. Boční stěny ploché, s oválnými okénky. Střecha kryta taškami, vížka plechem.

Prameny se jaksi neshodnou, jak to s tím umístěním bylo a je – zda původní kaple skutečně stála mimo vývěr a až nová kaple byla postavena nad ním… Kaple zjevně v nedávné době prošla mohutnou opravou (starší fotky ukazují poměrně tristní stav):

Foto z roku 2017 z webu Drobné památky

Tradičně se mi o opravě nepodařilo nic najít. Těžko hádat, zda přepis nápisu, který aktuálně zní AVE MARIA, evidenční list „popletl“, nebo došlo k jeho změně. Nikde není zmíněn na vížce umístěný nad malou makovicí dvouramenný kříž, oválná okénka nejsou na stěnách kaple, ale na vížce.

Na doplnění ještě pár slov z obsáhlé informační tabule (část doplněna do textu výše):

O místě, kde nyní stojí kaplička, psal již páter Merschner, administrátor v Kostomlatech (1731-1764). Zmiňoval se o prastaré studánce, která osvěžovala kolemjdoucí a místní obyvatele. Proti jejímu znečištění nechal postavit nad studánkou malý kamenný přístřešek Johan Christian Dittrich z Kostomlat.

Series Navigation<< Kaple svaté Anny (svatého Antonína) v KaňkověKaple Navštívení Panny Marie v Černčicích >>
Tagy