weby pro nejsevernější čechy

Kaple u Mšenského potoka ve Vrbce

Takřka v centru obce Vrbka u mostku přes Mšenský potok stojí malá kaple s vedle stojícím pomníkem obětem Velké války.

Nic místního není v Památkovém katalogu, o žádné zdejší památce se mi nepodařilo najít nikde zmínku.

Na pozemku, vymezeném plotem s drátěným poli, stojí zděná omítaná stavba na obdélném půdorysu. Na čelní straně vstupní otvor s horním obloukem, uvnitř se dřevěnými dveřmi. Nad vstupem pod střešní římsou nápis „z L.P. 1886“. Poblíž rohů jsou v omítce naznačeny sloupy, zvýrazněné odlišnou barvou, zakončené malou hlavicí, která nedosahuje k podstřešní římse. Boční stěny hladké, bez oken, na rozích naznačeny lizény.  Na čelní straně nízký trojúhelný štít, oddělený jednou řadou pálených tašek, orámovaný barevně zvýrazněnou lištou a vrcholící nástavbou pro zvon, umístěný v malém výklenku. Křídla nástavby mírně vystupují nad plochu sedlové střechy a jsou stejně jako ona kryty pálenou taškou.

Series Navigation<< Kaple svatého Bartoloměje na návsi v ChodovlicíchKaple na rozcestí ve Vrbce >>
Tagy