weby pro nejsevernější čechy

Kaple na návsi v Břežanech nad Ohří

Na návsi v Břežanech nad Ohří, ve svahu v místě křížení místních komunikací, stojí kaple.

Průběžná komunikace vede v jedné úrovni, kolem kaple jsou dvě objížďky do „spodní“ úrovně. Terénní nerovnost je dorovnána zdí, na vzniklé ploše stojí kaple a za ní památník padlým Velké války.

Kaple není kulturní památkou, dá se ale naštěstí o ní najít něco v jiných zdrojích:

Jádro obce tvoří ulicová náves, v jejímž středu stojí pozdně barokní kaple čtvercového půdorysu bez konkrétního zasvěcení z roku 1810. Zkosené rohy kaple jsou zdobené pilastry s volutami a čabrakami, okno v zadní stěně je rámováno pilastrovou edikulí, nad ním je letopočet 1810. Střecha kaple je zakončena lucernou se zvonem, zakoupeným břežanskými r. 1829. V chátrajícím interiéru kaple je obraz Nejsvětější Trojice.

Na vrchu zvoničky, za jejímiž žaluziemi není poznat, zda je zvon stále na místě, je drátěný dvouramenný kříž.

U kaple stojí památník 7 občanům z Břežan, padlým v I. světové válce.

Web o geocachingu uvádí:

Kaple s okolím byla restaurována v srpnu a začátkem září 2015. V neděli 6. září ji za hojné účasti slavnostně vysvětil arcibiskup pražský Dominik Duka. A také se povídá, že na její opravu věnoval jeden z místních občanů hodně vysokou částku.

Podle fota na webu z roku 2014 to kolem kaple vypadalo podstatně jinak:

Series Navigation<< Kostel svatého Václava v Budyni nad OhříKaple Panny Marie v Hostěnicích >>
Tagy