weby pro nejsevernější čechy

Socha Piety před kostelem svatých Šimona a Judy v Zabrušanech

Před kostelem svatých Šimona a Judy v Zabrušanech vlevo od přístupového schodiště stojí socha Piety.

Socha je kulturní památkou:

Sochařské dílo znázorňuje Pannu Marii držící v náruči tělo Krista po jeho snětí z kříže. Tento výjev je umístěn na vysokém, hranolovitém soklu. Sokl je zdoben putti a ve spodní části se nachází datace k roku 1726.

Socha piety je umístěna na převýšeném podstavci u jihozápadní štítové stěny kostela sv. Šimona a Judy. Soklová část je postavena na kamenné kvádry, na něž je posazen sokl, nahoře se profilovaně zužující. Z přední strany je opatřen rozvilinovým zrcadlem s obtížně čitelným nápisem a datací. Dřík je hladký s mělkým obdélným zrcadlem s vykrajovanými rohy a půlkruhovým závěrem na čelní a zadní straně. Boční strany jsou v horní části opatřeny hlavičkami putti, jejichž křídla se snáší dolů a zakončena jsou copovým motivem. Pod římsou za hlavičkami putti obíhá sokl profilovaný a zalamovaný obloun. Následuje projmutá profilovaná výrazná římsa, na níž je položeno sousoší. Na stylizovaném zvýšeném terénu je umístěna sedící Panna Maria v zřaseném rouchu s kapucí zakrývající jí vlasy a s hlavou nakloněnou na své levé rameno s obličejem obráceným k nebi. Výraz v obličeji osciluje mezi expresivním smutkem a náboženským vytržením. Na klíně jí spočívá zhroucené tělo Krista, levá Mariina ruka je v gestu rozevřená nad Ježíšovou hlavou a pravá třímá Spasitelovu paži v zápěstí. Kristus se zády opírá o Mariino tělo, jeho pravá paže volně splývá dolů s rukou s lehce ohnutými prsty. Hlavu má svěšenou na svém pravém rameni, kadeřavé vlasy mu padají na ramena. Jeho tvář je s plnovousem, oči jsou zavřené. Oblečen je pouze v bederní roušce. Tělo má esovitě výrazně prohnuté, v pravém boku je zřetelná rána po Longinově kopí. Nohy jsou ohnuté směrem dolů, pravým kolenem se dotýká stylizovaného terénu. Na nohách i rukou jsou zřetelné stopy po hřebech.

Pieta v Zabrušanech vysoce kvalitní ukázkou expresivně pojaté sakrální plastiky vrcholně barokního období. Vlastní sousoší je řemeslně vysoce kvalitním dílem odkazujícím na výjimečné prostředí barokní plastiky v severočeském regionu.

Podle původního evidenčního listu památky stála Pieta původně ve Všechlapech:

Socha Piety přemístěna ze Všechlap v r. 1985 do Zabrušan ke kostelu.

Vysoký hranolový sokl, okřídlené hlavy putti pod římsou, z nápisu dole čitelno jen 1726. Pieta vysoké kvality.

Dle evidence Zaniklých kostelů stála Pieta ve Všechlapech mezi pomníkem obětem Velké války a zaniklé kaple:

Series Navigation<< Socha vodníka u rybníčku ve StrakáchZákladní kámen rekonstrukce čistírny odpadních vod Želénky >>
Tagy