weby pro nejsevernější čechy

Niesigova kaple naproti domu čp. 170 v Dubnici

V jedné z vedlejších ulic v Dubnici, souběžné s hlavní komunikací, stojí mezi vzrostlými stromy naproti domu čp. 170 výklenková kaple, zvaná Niesigova.

Jediná dostupná informace o kapli je k nalezení na webu Spolku Drobné památky severních Čech:

Kaplička stojí v dolní části obce na levé straně cesty, vedoucí po západním okraji vsi od jihu směrem k fotbalovému hřišti, asi 250 m za areálem statku.

Kaplička stojí mezi dvěma mohutnými lípami. Má malý vstupní prostor, dříve zřejmě s dřevěným klekátkem, na podlaze je modrobílá dlažba. Původně zde byly dřevěné, v horní polovině laťované dveře s ozdobným kováním. V klenáku vstupního ostění je nápis 1738 H.N., na štítě pod podstřešní římsou je mělká nika pro sošku. Na přední straně hřebene střechy je poškozená kamenná patka, do které byl zasazen kovaný křížek.

V soupisu kaplí a soch dubnické farnosti z roku 1895 je o kapli uvedeno: Kaple Bolestné Matky z kamene, zřízená v roce 1738, renovovaná. Zřizovatel není znám, kaple je bez nápisu. Stojí poblíž domu č. 170 a nazývá se Niesigova kaple (Niesigs Kapelle). Povinnost udržování má Franz Prokop z č. 170 a fond 100 zl. je uložen také na hospodářství č. 170.V roce 1945 obýval dům čp. 170 Anton Schäfer.

Oprava kapličky proběhla v červenci 2005. Před opravou byla kaplička značně poškozená, měla opadanou omítku a přední zeď byla popraskaná. Střešní šablony na některých místech chyběly, bednění bylo shnilé. Při opravě byla zajištěna statika kapličky, střecha byla kompletně obnovena a opravená omítka byla natřena barvou v kombinaci hnědé, šedé a bílé. Upraveno a vyčištěno bylo také okolí kapličky. Finanční prostředky na obnovu byly získány z grantu od Nadace VIA, který získala Římskokatolická farnost Dubnice. Opravu kapličky provedl člen sdružení Ing. Vojtěch Král.

Foto kapličky po opravě v roce 2005 (foto: Spolek Drobné památky severních Čech)

Jak je z fotografií vidět, kaple od opravy v roce 2005 zcela změnila svůj vzhled. Nebýt stromů kolem ní, až bych pochyboval, zda se skutečně jedná o tutéž stavbu. Změnila se barevnost, portál je natřený, na klenáku letopočet, přibyla dřevěná vrátka a vnitřní výbava. Jen ten soklík po křížku na střeše je asi pořád ve stejném stavu. A pro pozorné oči – fotky nejsou nakřivo. Nakřivo je stavba, tak nějak se uklání směrem k silnici…

Series Navigation<< Kaple na jižním konci obce DubniceHřbitovní kaple u kostela Narození Panny Marie v Dubnici >>
Tagy