weby pro nejsevernější čechy

Kaple sv. Jana a Pavla v Podlešíně (Stebno)

Na návsi uprostřed Podlešína (část obce Stebno) stojí pseudogotická kaple sv. Jana a Pavla.

Jednoduchá stavba velikosti menšího kostela se dočkala překvapivě podrobného popisu na webu obce:

Na návsi je pseudogotická stavba na obdélném půdorysu, s nárožními pilastry a sedlovou střechou. Z hlavní římsy trojúhelníkového štítu se tyčí hranolová věž, která je završena jehlancovou střechou s okosenými hranami a jednoduchým křížem. Na střeše věže jsou umístěna volská oka zakončená věžičkami s makovicemi. Okna jsou umístěna ve 2 patrových řadách a jsou stejně, jako okno nad portálem, zakončená lomeným obloukem. Hranolová věž je členěna vodorovnými pásy štuk, které v polovině výšky obíhají okna a tvoří při jejich základně zvýrazněné okenní římsy. Oprava byla provedena v r. 1996.

Series Navigation<< Kostel sv. Šimona a Judy ve StebněHřbitovní kaple v Kamenici u Zákup >>
Tagy