weby pro nejsevernější čechy

Kaple v severní části Skalice u České Lípy

V severní části obce Skalice u České Lípy na křižovatce silnic u objektu čp. 468 skryta ve stínu lípy chátrá výklenková kaple.

Zděná stavba na obdélném půdorysu zaniká pod vzrostlým stromem a v podstatě ji není jak pořádně vyfotit.

Několik řad pískovcových kvádrů tvoří neomítnutý základ stavby. Navazuj nízký sokl s profilovanými lištami, na němž je postavena samotná kaple, omítnutá a bíle natřená. Na čelní straně kolem výklenku dvojice pilastrů, ukončená ozdobnou římsou, přetaženou na boční stěny. Zadní strana celá hladká. Nad výklenkem trojúhelníkový štít, střecha sedlová, krytá pálenou taškou, oplechovaná. Výklenek má uvnitř dvojitý stupeň a mělké postranní niky.

Římsy nejsou pod větvemi v ideálním stavu, opadává z nich malba, omítka i celé kusy.

O době vzniku, donátorovi či zasvěcení nikde nic.

Series Navigation<< Kaple na rozcestí naproti domu čp. 62 v Skalici u České LípyKaple na jižním konci obce ve Skalici u České Lípy >>
Tagy