weby pro nejsevernější čechy

Schröterova kaple u Brniště

Na kopci Kaple (348 m n. m.) nedaleko Brniště blízko trasy žluté turistické značky stojí mezi stromy Schröterova kaple.

Zatímco ze silnice mezi Brništěm a Velkým Valtinovem je kaple nepřehlédnutelná, z trasy turistické značky, z níž je v mapách.cz vyznačena odbočka na vrchol, ji lze víceméně jen tušit – objeví se až na poslední chvíli. A hlavně se v tomto případě mapám nedá bohužel věřit – pěšina tak, jak je zaznamenána, v podstatě existuje jen v části její trasy. Okolí kaple je zemědělsky využíváno, takže pod vrcholem cesta úplně mizí (zato jsou tu technikou vyježděné úplně jiné trasy, které v mapě nenajdete). Poslední úsek k této kapli mimo jakoukoli civilizaci je tedy nutno jít prostě jen tak za nosem…

Web o Lužických horách informuje:

Kaplebyla postavena roku 1803 brnišťským sedlákem Wenzelem Schröterem. Zděná kaple s trojúhelníkovým štítem, zasvěcená sv. Markovi Evangelistovi a sv. Janu Nepomuckému, je uzavřená kovovou mříží a uvnitř je malý prostor s výklenkem pro svatý obraz. Obraz příslušného světce se v něm ale už před 2. světovou válkou kvůli krádežím vystavoval jen při procesích a jinak byl uložen u majitele hospodářství č.p. 22 v Brništi. Po 2. světové válce opuštěná kaple zchátrala a do roku 2000 z ní zůstal už jenom nevelký zbytek boční zdi a část podpěrného pilíře. Původní vzhled kaple není znám. V roce 2007 byla ale znovu postavena a 16. května 2008 slavnostně posvěcena mimoňským farářem Václavem Horniakem. Dva obrazy patřící ke kapli jsou umístěny v Brništi.

Na předním štítě, který je lemován profilovanou římsou, jsou 3 výklenky. Na vrcholu štítu je malý kamenný křížek, umístěný na hřbetu střechy mírně vzad.  Fasáda je nabílena, střecha je krytá bobrovkou.

Obdobnou informaci podává web o drobných památkách severních Čech:

V soupisu kaplí a soch brnišťské farnosti z roku 1855 je o kapli napsáno: „Schröterova kaple ke cti sv. Marka Evangelisty a Jana Nepomuckého na vrchu Kaple. Zřídil ji Wenzel Schröter, sedlák z Brniště č. 22 v roce 1803. Stojí na kopci v poli při pěšině na Růžové, na selském pozemku č. 22 v Brništi, udržuje ji majitel pozemku. Kaple je bez nadace, žádný nápis na ní není. V den sv. Marka a o svátku sv. Jana Nepomuckého se sem konají prosebná procesí. Kaple je postavena z kamene a cihel, kryta je taškami a má mřížové dveře. Je docela dobrá, 3 osoby se v ní mohou v kleče modlit. Ke kapli náleží dva velké obrazy na plátně: obraz sv. Marka a obraz sv. Jana Nepomuckého. Příslušný obraz se v kapli vystavuje jen pro příchozí prosebná procesí, jinak jsou oba obrazy uschovány u hospodáře v jeho domě č. 22 v Brništi, protože kaple byla již vícekrát zlodějskou sebrankou vyloupena.“

Na webu je zdokumentován stav před obnovou:

Pár drobností na vlastní oči – interiér kaple je poměrně zvláštní. Nika nad „oltářním stolem“ má nezvyklý (gotický) tvar, je v ní umístěna vybledlá fotografie sv. Jana Nepomuckého. Vlevo od niky je prazvláštní výklenek s podpěrným soklíkem, a nad ním přes roh výstupek s křížem (viz foto). Vpravo od niky je holý dřevěný kříž. Na levém boku kaple za větracím otvorem je rozmlácená stěna až nad římsu ke krovu. Zcela nepochopitelným útvarem je pro mne podpůrná šikmá „hradní“ stěna z pískovce po pravé straně kaple, ukončená cimbuřím (či snad patníky?). Část pískovcových bloků zůstala rozmetána ve svahu pod touto stěnou.

Series Navigation<< Kaplička v zahradě domu 149 v BrništiKaple v Růžové u Velkého Valtinova >>
Tagy