weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Antonína Paduánského v Přestanově

U hlavní silnice 253 ve středu obce Přestanov stojí kaple svatého Antonína Paduánského.

Kaple je kulturní památkou:

Kaple sv. Antonína Paduánského stojící ve středu obce při silnici na Krupku je datována nad vstupním portálem do r. 1855. Jedná se o obdélnou stavbu s půlkruhovým závěrem a zvoničkou. Sedlová střecha je kryta bitumenovými šablonami. Fasáda je členěna lisénovými rámy. Okna a dveře kaple jsou nepůvodní (patrně z poč. 20. století) a jsou replikami původních oken. Dvoukřídlá okna mají poutec ve 2/3 výšky a půlkruhové zakončení s motivem slunce. Hlavní průčelí má kamenný vstupní portál. Dveře jsou dvoukřídlé, výplňové (dvě a dvě kazety), z poloviny prosklené. Vnitřní prostor je sklenut plackovou klenbou. na oltáři barokní socha sv. Antonína Paduánského  z roku 1726. Stávající okna a dveře jsou nepůvodní, patrně z doby opravy kaple ve 2. pol. 20. století. Při opravě bylo využito kování ze starších oken.

Podle nápisu na průčelí byla kaple opravována v roce 1946.

Series Navigation<< Kaple svatého Jana Nepomuckého / Panny Marie ve StradověJuchtová kaple na rozcestí u pomníku bitvy u Chlumce nad Přestanovem >>
Tagy