weby pro nejsevernější čechy

Evangelický kostel v Jablonném v Podještědí

Ve svahu nad ulicí Lidickou v Jablonném v Podještědí, nad křižovatkou s ulicí Na Nivách, stojí evangelický kostel.

Místní prameny o kostelu hovoří jako o evangelickém křížovém kostelu na České Vsi. Česká Ves bývala dříve samostatnou obcí, která s Jablonným splynula po 2. světové válce.

Kostel (zvaný též německý) v novogotickém slohu zbudovaný v letech 1901-1902 místními německými evangelíky. Základní kámen byl položen 22. září 1901 a již 21. července 1902 byl slavnostně vysvěcen. Stavbu realizovala firma Melzen z Liberce. Sloužil evangelické církvi až do 2. světové války. Po válce se zde střídaly bohoslužby církve evangelické a čs. církve husitské. Po smrti evangelického faráře Josefa Hornycha, kdy museli odejít také kněží církve československé husitské, začal prázdný kostel chátrat. V 50. letech měnil kostel často své majitele a jeden čas sloužil i jako skladiště. Někteří členové církve se pokoušeli získat prostředky na záchranu kostela.  O tu se nakonec se zasloužila farářka husitské církve z Hrádku nad Nisou Jiřina Klásková, díky níž byl kostel s přispěním Okresního národního výboru v České Lípě opraven (farníci kostel opravovali ve svém volném čase) a 4. října 1986 opět slavnostně znovuvysvěcen.

22. září 2001 se v kostele konaly oslavy 100. výročí položení základního kamene, kdy byla také věnována vzpomínka členům německé evangelické církve, kteří kostel zakládali.

Bohoslužby náboženské obce Liberec se v Jablonném konají jednou za 14 dní, v kostele jen v létě, jinak v domově pro seniory.

Jednoduchá jednolodní stavba s kůrem a sakristií, nezvykle kvůli tvaru návrší orientovaná od severu k jihu. Vstup do kostela je na severozápadní straně. Na jihovýchodní straně je polygonální presbytář, který vyplňují varhany, se dvěma pseudogotickými vitrážovými okny (dar protestantských žen z Löbau a ze Žitavy), představujícími apoštola Pavla a Jana Křtitele.

Series Navigation<< Kostel svatého Mikuláše v BrništiKaple u Starého Týna >>
Tagy