weby pro nejsevernější čechy

Kaple v Bílince

Ve středu Bílinky, dnes části obce Velemín, na mírném svahu u křížení místních komunikací stojí kaple.

Malá kaple na částečně obdélníkovém půdoryse. Jak ukazují dostupné fotografie, bylo z ní vidět ještě méně, než dnes, kdy zůstal jen strom na levé straně, znemožňující slušně vyfotit jednu ze soch světců na kapli.

Fotografie na webu Drobné památky z roku 2017

Zděná omítaná stavba s kamenným základem, vyrovnávajícím sklon terénu, je v zadní části ukončena trojbokým „presbytářem“ se slepými okny. Na bočních stěnách dvojice dlouhých obdélných oken s horním obloukem, v nich osazeny výplně ze šesti čtvercových tabulek a horním děleným obloukem ve dřevěném rámu. Čelní strana s převýšeným štítem je na bocích doplněna na koso postavenými sloupy, na jejichž vrcholovém rozšíření stojí sochy světců. Do kaple vede dvojice zpustlých kamenných schodů, dveřní otvor s pískovcovým portálem vyplňují dvoudílné dřevěné dveře a nad překladem v oblouku prosklené dělené okno. Nad dveřmi dva krakorce, o ně opřen čelní oblouk věžičky, zasazené částečně do štítu kaple, částečně do hřebene střechy, kryté pálenou taškou. Boční okna věžičky slepá, uvnitř zvon, na hřebeni stříšky kříž.

Sochy světců neumím identifikovat – postava vpravo má levou ruku na hrudi, přidržuje si plášť kolem ramen. Pravá ruka přidržuje knihu, opřenou o bok. Pod levačkou na splývavé říze růženec se zavěšeným křížkem. Postavu vlevo není za stromem příliš dobře vidět, nejde tak příliš dobře rozeznat, zda má ruce jen tak složeny, nebo v nich přidržuje kříž. Stejně jako druhý svatý má na levém boku růženec se zavěšeným křížkem. Obě sochy jsou poměrně hrubého zpracování, zřejmě jde o práci nějaké blízké dílny.

O kapli se nedá nic najít, takže nejsem schopen určit ani její stáří, ani zasvěcení.

Series Navigation<< Kaple v Režném ÚjezděKostel Čtrnácti svatých pomocníků v Mělníku >>
Tagy