weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatých Cyrila a Metoděje ve Velké Bučině u Velvar

V centru obce Velká Bučina (dnes součást Velvar) stojí kaple svatých Cyrila a Metoděje.

Stručně na wiki:

Kaple svatých Cyrila a Metoděje pochází z roku 1863 a stojí uprostřed vesnice. Stavitel je neznámý. Kaple je obdélná stavbička s otevřenou zvoničkou ve štítě v průčelí. Na průčelí po stranách vchodu jsou osazeny dvě pamětní desky z roku 1928, na památku dvaceti místních občanů, kteří položili své životy v první světové válce. V roce 2008 byla kaple opravena.

Ostatní zdroje opakují totéž. Nedokážu ani ověřit, komu vlastně stavba patří (dle katastru pozemek Městu Velvary), či kdo a jak provedl zmiňovanou opravu (městský web pouze konstatuje, že byla provedena). Všechny zdroje udávají stejné zasvěcení, uvnitř však visí pouze reprodukce obrazu Ježíše Krista.

Series Navigation<< Kaple Nejsvětější Trojice u osady Radovič u VelvarKaple v Lešanech >>
Tagy